Řízení dopravy v Pardubicích má zjednodušit a urychlit nový navigační systém

0
467

Plynulosti a bezpečnosti dopravy v Pardubicích má napomoci projekt inteligentního řízení dopravy. Projekt, na který chce město čerpat evropské dotace prostřednictvím integrované územní investice (ITI) Hradecko – pardubické aglomerace, nesází na stále vzdálenou výstavbou obchvatů Pardubic, ale na koordinaci dopravy na stávajících komunikacích, při využití maximálního množství aktuálních informací.

Systém by měl například usnadnit řidičům průjezd centrem, které již řadu let trápí kolony. Garantem projektu bude Dopravní podnik města Pardubic, projektovým manažerem místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti Tomáš Pelikán.

„Úkolem dopravního podniku, respektive projektového manažera, bude najít nejlepší variantu řešení a vytvořit zadávací podmínky pro transparentní soutěž pro výběr dodavatele jednotlivých komponent. Postupné kroky představují nutnost zpracovat vyhledávací studie, studie proveditelnosti i technické specifikace a také zadávací dokumentace požadovaných funkcí systému jako kompatibilního celku se schopností poskytovat data svému okolí (např. dopravním portálům v ČR, dopravnímu podniku v HK, ale i řidičům pomocí mobilních aplikací),“ říká primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). „Dopravní podnik zná dopravní problematiku, díky zkušenostem z 66 let fungování MHD v Pardubicích disponuje dopravními informacemi a má tak rutinní každodenní zkušenosti s řízením městské hromadné dopravy s přesahem za území města Pardubice, proto jsme se rozhodli pro toto řešení,“ dodává primátor.

Projekt počítá s monitorováním dopravy na kritických místech, nejen na křižovatkách, ale třeba i v místech s častým výskytem kolon, dopravních nehod a podobně. Informace se budou scházet v dopravně řídícím a informačním centru, které bude schopno na aktuální situaci pružně reagovat a napomoci tak k výraznému zvýšení propustnosti a zrychlení provozu ve městě. Systém umožní například operativně plynulejší průjezd spojů městské hromadné dopravy křižovatkami v případě jejich zpoždění, zajistí preferenci průjezdu vozů integrovaného záchranného sytému a podobně.

Z centra také také půjdou různými kanály, například přes internet, sms zprávy a podobně, informace k řidičům. „Kapacitu komunikací tímto způsobem samozřejmě nezvýšíme, ale právě díky aktuálním informacím a inteligentnímu systému řízení dopravy bychom dopravu mohli lépe rozložit, varovat řidiče před místy kde se tvoří kolony a navigovat je na jinou trasu,“ konstatuje primátor.

Náklady na vybudování inteligentního dopravního systému, který zapadá do filosofie „chytrého města“ jsou předběžně odhadovány na zhruba 140 milionů korun. Systém by měl být dobudován do roku 2020. Obdobný projekt připravuje v rámci ITI také Hradec Králové a oba systémy by měly být kompatibilní. Obě krajská města by se měla stát jedněmi z prvních v ČR, která tímto způsobem dopravu usměrňují.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here