Kulturní centrum Pardubice čekají po předchozích nestabilních letech velké změny

0
1973
Foto: Pixabay.com

Radní města odsouhlasili cestu, která by měla vést k rozpracování variant nového organizačního uspořádání kultury pod městem a k ukončení činnosti Kulturního centra (KC) Pardubice ve stávající podobě. Vede je k tomu dlouhodobá nestabilita v organizaci pod vedením několika ředitelů v posledních letech. Problémy jsou především v oblasti vedení účetnictví, absenci nastavení řídících procesů, personální fluktuaci, ale i v nastavení vnitřních kontrolních procesů. Rada města navíc neschválila účetní závěrku organizace za rok 2016.

Absence špičkového manažera vede k neefektivnímu řízení

Podle závěrů externího subjektu Institutu projektového řízení pod vedením Michaela Skalického se při absenci špičkového manažera současné řízení a struktura organizace jeví jako neefektivní, obtížně říditelná a kontrolovatelná (vnitřní i vnější kontrolní systém). A to zejména od roku 2012, kdy se k tehdejší struktuře Kulturního centra Pardubice přiřadily další složky a kulturní centrum se stalo nesourodou organizací složenou ze středisek s různorodým a širokým zaměřením. Ani v posledním výběrovém řízení za účasti odborníků a zástupců příslušných komisí rady města, jehož součástí bylo provedení manažerské psychodiagnostiky, se navíc nepodařilo najít nového ředitele. „Po dlouhé a podrobné diskuzi jsme se rozhodli pro zásadní změny a restrukturalizaci činností spadajících pod kulturní centrum do nové formy. Nebudeme z pozice zřizovatele přešlapovat na místě už i s ohledem na zaměstnance této organizace a čekat na nějakého spásného supermanažera, zvláště pak v situaci, kdy jsme jako rada města neschválili účetní závěrku za rok 2016 po bývalém vedení organizace, neboť účetnictví z daného roku neposkytuje věrný a poctivý obraz,“ říká náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD) zodpovědný mimo jiné také za kulturu s tím, že závěrečnou zprávu z externě zadaného auditu u společnosti AV AUDITING, s.r.o. obdrží Kulturní centrum Pardubice v průběhu tohoto týdne.

Definitivní rozhodnutí padne až v září

V tuto chvíli mají radní připraveny dvě varianty řešení v podobě záměru k řešení jednotlivých středisek Kulturního centra Pardubice, aby mohl nový model začít fungovat k prvnímu lednu příštího roku. „Zdůrazňuji, že v kulturním centru jsou střediska, ale i personál, který funguje velmi dobře. Chci ujistit, že zavedením nového modelu řízení bude zajištěno pokračování stávajících služeb pro občany města v oblasti kultury, vzdělávání, cestovního ruchu a informačních služeb. Chceme však dosáhnout efektivnějšího a průhlednějšího hospodaření spolu s posílením kontrolní role města jako vlastníka,“ uvádí náměstek Rychtecký. V případě, že tento záměr podpoří i zastupitelé města, tak odbor školství, kultury a sportu magistrátu ve spolupráci s dalšími dotčenými odbory rozpracuje detailně obě varianty. „V září od nás zastupitelé dostanou kompletní materiál, který bude detailně rozpracován a debatován s odborníky z pohledu ekonomických, personálních a organizačních záležitostí,“ doplňuje Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Podle Andrey Pavlíkové, která je v současnosti pověřena řízením Kulturního centra Pardubice, přípravy na všechny akce v letošním roce, včetně Sportovního parku Pardubice nebo podzimní části městských slavností probíhají podle harmonogramu.

Organizace města s ročním příspěvkem přes 18 milionů

Kulturní centrum Pardubice je příspěvkovou organizací města s ročním provozním příspěvkem města přes 18 milionů korun. Do organizační struktury KC patří KD Dubina, KD Hronovická, Europe Direct, Turistické a informační centrum, Divadlo 29, Galerie města Pardubice, Zelená brána, galerie Mázhaus, oddělení cestovního ruchu (do konce června) a produkce větších a menších akcí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here