Pardubice hospodařily v loňském roce s přebytkem 80 milionů korun

0
774
Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Hospodaření města Pardubice za rok 2016 skončilo kladnou bilancí hospodaření. Kladné saldo tak vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2016 byly nižší než příjmy finančních prostředků přijatých v roce 2016, a to o částku ve výši zhruba 80 milionů korun. Potvrdila to řádná účetní závěrka, kterou na svém posledním jednání, společně se závěrečným účtem města Pardubice za rok 2016, schválili pardubičtí zastupitelé.

Přebytek bude použit k pokrytí případného deficitu

Na základě účetní závěrky tak mohlo zastupitelstvo města posoudit, jaká byla za loňský rok situace v oblasti financování a účetnictví statutárního města Pardubice včetně městských obvodů. „V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2016 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisely s hospodařením města v roce 2016 a které byly doloženy potřebnými doklady s náležitostmi danými zákonem o účetnictví a v souladu s vnitřními předpisy města. Schválením závěrečného účtu a účetní závěrky se rozumí schválení výsledku hospodaření města, které v dubnu letošního roku přezkoumalo oddělení přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu Pardubického kraje,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za městský rozpočet Jiří Rozinek s tím, že částka 80 milionů korun bude následně využita na financování dalších investičních výdajů nebo bude použita na krytí případného deficitu rozpočtu v následujících letech. „Závěrečný účet zastupitelstvo schválilo na základě zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Pardubice. Jedná se o vyhodnocení hospodaření města Pardubice vyjma hospodaření městských obvodů, i když je v něm zohledněn transfer finančních prostředků potřebných pro jejich fungování a investiční akce. Celkem město Pardubice na městské obvody převedlo částku ve výši 220 milionů korun,“ dodává náměstek.

Pardubice získaly loni nejvíce z daní – 1,2 miliardy korun

Příjmy města v loňském roce dosáhly výše 1,737 miliardy korun, výdaje pak činily 1,657 miliardy korun. Největší objem příjmů města tvořily daňové příjmy, které dosáhly částky 1,2 miliardy korun. Výdaje města směřovaly především do oblasti dopravy, a to ve výši 310 milionů korun, do oblasti bydlení ve výši 184 milionů korun a do oblasti školství ve výši 166 milionů korun. „Město navíc prostřednictvím programů podpory jednotlivých oblastí také podporuje činnost organizací činných v oblasti kultury, sportu, volného času, cestovního ruchu a sociální oblasti. Do oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu jsme v rozpočtu pro rok 2016 vyčlenili částku ve výši přes 204 milionů korun a do sociální oblasti částku ve výši téměř 100 milionů korun,“ informuje Jiří Rozinek.

Město nebylo nuceno použít dřívější finanční rezervy

Z hospodaření předchozích let bylo do rozpočtu města na rok 2016 přesunuto necelých 693 milionů, loňské příjmy však stačily na pokrytí běžných výdajů. Převedené finance z předchozích let tak využity nebyly. „Městu na financování běžného rozpočtu stačí obvyklé roční příjmy, peníze převedené z předchozích let jsme nebyli nuceni využít. Není to však o tom, že bychom peníze nechtěli investovat do projektů, některé investice byly již zahájeny, ale nebyly v roce 2016 dokončeny. Nedošlo tedy k jejich profinancování a naopak byly částky přesunuty do rozpočtu na rok 2017,“ konstatuje primátor města Martin Charvát. Podle jeho slov se totiž profinancování projektu odvíjí od délky přípravy a následné realizace jednotlivých záměrů. „Nějaký čas trvá, než se na daný projekt vysoutěží dodavatel, projektant a podobně, některé akce tak byly naplánovány a bylo potřeba na ně v rozpočtu města uvolnit peníze, i když již předem víme, že k realizaci dojde třeba až příští rok. Mohu však konstatovat, že město hospodaří dobře. Výdaje jsou pokryty běžnými příjmy, naopak se nám podařilo navýšit je o částku zhruba 80 milionů korun,“ uzavírá primátor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here