Pardubice se dočkají opravy mostu u nemocnice a jeho propojení s rychlodráhou

0
1311
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Záměr opravy mostu v ulici Kyjevská (estakády u nemocnice) a především záměr napojit Kyjevskou ulici na „rychlodráhu“, tedy na ulici kpt. Jaroše, schválili zastupitelé Pardubic. Byla tak dána zelená akcím, na které město léta čeká.

Most dlouhý 425 metrů byl postaven už v roce 1964

Most v ulici Kyjevská byl postaven v roce 1964 a převádí silniční dopravu přes železniční trať Praha-Česká Třebová, vlečku, pozemní komunikaci I/37 a místní komunikace. Celková délka mostu včetně zdí je 425 metrů a vlastní přemostění má délku 298 metrů.

Rekonstrukce je kvůli vadám a poruchám zapotřebí co nejdříve

„V dubnu 2017 byl proveden pracovníky ústavu ČVÚT v Praze předběžný stavebně-technický průzkum mostu, který zhodnotil jeho aktuální stav. Podle závěrů průzkumu most nesplňuje požadavky dané normami. Podle standardně prováděných mostních prohlídek jsou na mostu vady a poruchy, které budou mít vliv na jeho zatížitelnost a použitelnost. Rekonstrukci je nutné řešit v co nejkratší době s tím, že v rámci rekonstrukce mostu dojde k přípravě na budoucí propojení ulic Kyjevská a kpt. Jaroše,“ říká náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jiří Rozinek (ČSSD) s tím, že na tento projekt bude mít město možnost získat až stoprocentní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Doba trvání prací na opravě se odhaduje na devět měsíců

„Odhadnutá doba rekonstrukce mostu je zhruba devět měsíců, z hlediska technologických postupů je potřeba realizovat ji v jedné stavební sezoně, tedy od jara do podzimu. V souběhu s rekonstrukcí by se realizovalo propojení mostu s rychlodráhou, což je zásadní věc, díky které by se ulehčilo dopravě v centru města,“ podotýká ke schváleným záměrům dopravních staveb primátor Martin Charvát (ANO 2011), jenž v souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí hlavní příjezdové trasy k nemocnici zdůraznil nutnost poskytnutí adekvátních objízdných tras.

Propojení přichází v úvahu nejdříve v roce 2019

Podle schváleného záměru by „rychlodráhu“ a ulici Kyjevská propojovala mimoúrovňová okružní křižovatka umístěná na nadjezdu. Připojení z ulice kpt. Jaroše bude řešeno pomocí připojovacích a odbočovacích pruhů. Podle optimistických odhadů by samotná realizace mohla přicházet v úvahu nejdříve v roce 2019.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here