Římsko-katolická církev chystá během tradiční Salvátorské pouti mše, koncerty a přednášky

0
2152

Salvátorská pouť v Chrudimi se letos uskuteční v termínu od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna, a to tradičně v centru města. Také letos bude spojena s řadou bohoslužeb, koncertů a přednášek, které při této příležitosti pořádá Římsko-katolická církev.

První akcí spojenou s tradiční chrudimskou poutí bude 3. srpna od 19 hodin přednáška doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. na téma „Ikony Krista ve východokřesťanské tradici“, která se uskuteční ve farním sále Farního úřadu Chrudim na Školním náměstí.

V pátek 4. srpna v 19.30 hodin se v kostele sv. Kateřiny v Havlíčkově ulici koná čtení biblických textů, které je spojeno se zpěvem křesťanských písní a modlitbou.

V sobotu 5. srpna v 18 hodin dostane veřejnost příležitost uctít v kostele sv. Kateřiny milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora. Během toho zazní slavnostní zpívané nešpory a adorace.

Mše svatá je naplánována na neděli 6. srpna v 8.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celebruje ji páter Petr Soukal. A konečně slavnostní poutní bohoslužba se uskuteční v témže kostele v neděli 6. srpna v 10 hodin. Celebruje ji páter Vojtěch Novotný. Hudbou a zpěvem jej doprovodí spojené sbory a chrámový orchestr. Tečku za poutí obstará v neděli 6. srpna v době od 11.30 do 15 hodin možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here