Když se klaníme padlým hrdinům a sami přitom nevíme, nakolik jsme vlastenci

0
1558

Stovky lidí se přišly rozloučit do pražských Strašnic s válečným hrdinou a veteránem Jaroslavem Klemešem. Byl nejen nejdéle žijícím výsadkářem z druhé světové války, ale především skromným člověkem, který nikdy nedával na odiv svoje zásluhy na osvobození naší země od nacistických okupantů. Pro generaci, která vyrostla za první republiky, to byla naprostá samozřejmost. Byla totiž k lásce k vlasti vedena. Alespoň na tom se shodují všichni účastníci západního odboje, s nimiž jsem měl tu čest se osobně poznat včetně Jaroslava Klemeše.

Nejde o rasismus, ale o odpor k prožité zkušenosti

A dnes? Těžko hodnotit ve světle faktu, kdy jsme většinově přijali za svou ideologii evropského multikulturalismu, avšak podvědomě se bráníme multikulturnímu guláši s neevropskými ingrediencemi, který nám teď vnucují evropští lídři. Jsem bytostně přesvědčen, že nejde z naší strany o projev rasismu, nýbrž o zakódovaný odpor k prožité zkušenosti, kdy byla historicky dlouhodobě jedna kultura (německá) netolerantní k té druhé (české). Vnitřně tedy cítíme, že nesmí ve společnosti existovat žádná nadřazená kultura, o které vážně přemýšlejí někteří přistěhovalci z Asie a Afriky skrytí ve stále početnějších davech mířících k břehům Evropy.

Odpovědět si budeme moci v krátké budoucnosti

Ano, na jednom území mohou vedle sebe žít lidé různých ras, národností a vyznání. A je to zcela v pořádku. Předpokladem pro klidné soužití je však to, že se příchozí lidé přizpůsobují kultuře krajiny, v níž se rozhodli žít. V opačném případě nastává totiž chaos a dochází ke zvýšení kriminality, konfliktům a občanským nepokojům. A to je přesně ten případ, který nám hrozí, pokud vpustíme na naše území ve větším počtu kultury, které princip tolerance a rovnosti nerespektují a pro něž je násilí a smrt každodenní realitou. Teprve v krátké budoucnosti si tedy budeme moci odpovědět na otázku, nakolik svoji vlast milujeme a zda jsme srovnatelní s těmi, které uctíváme jako hrdiny. Ti by totiž nikdy nedopustili, abychom prodali část své suverenity za laciné sliby a cinkání zlaťáků, protože moc dobře vědí, jak těžce byla naše svoboda vykoupena. Proto nezbývá, než se poklonit památce Jaroslava Klemeše i všech, kteří měli vlastenectví v krvi a neprodali by ho za nic na světě.

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here