Pardubice začnou po předchozích zkušenostech více kontrolovat vlastní příspěvkové organizace

0
681
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Město Pardubice bude ještě více kontrolovat své příspěvkové organizace. Důvodem k vydání nových Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací, které schválila rada města, je jednak změna legislativy, ale také dosavadní zkušenosti města s řízením a správou příspěvkových organizací.

Odstrašující případ Kulturního centra Pardubice

„Základem změn, ke kterým jsme sáhli, je preciznější vymezení vztahu mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem, tedy městem, potažmo věcně příslušným odborem. Vycházeli jsme ze zkušeností příslušných odborů v souvislosti s každodenním provozem, řízením a správou těchto organizací,“ říká náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). „Drtivá většina z 57 našich příspěvkových organizací funguje velmi dobře a jejich vedení odvádí skvělou práci, ale po zkušenostech z Kulturního centra v minulých letech jsme cítili potřebu jednoznačně vymezit povinnosti vedení příspěvkových organizací a posílit kontrolu jejich hospodaření,“ dodává Rychtecký s odkazem na problémy Kulturního centra v minulém volebním období, které skončily obviněním a odsouzením ředitelky KC a jejího náměstka. „Oba již škodu, vyčíslenou soudem na 1.375.650 korun, kulturnímu centru uhradili, my ale chceme podobným případům v maximální možné míře předcházet i do budoucna,“ konstatuje náměstek.

Pořizování movitého majetku jen se souhlasem

Nově tak budou pardubické příspěvkové organizace například předkládat městu jednou ročně přehled veškerých veřejných zakázek nad 100 tisíc korun. „Pořízení movitého majetku v celkové hodnotě od 100 tisíc korun v jednotlivých případech bude možné pouze se souhlasem věcně příslušného odboru magistrátu, důslednější bude i kontrola inventarizace majetku příspěvkových organizací a podobně. Rada města bude moci nově rozhodovat o náhradě škody, za níž odpovídá ředitel organizace a o její výši,“ informuje Rychtecký. Ředitelé organizací budou povinni poskytovat příslušnému odboru důkladnější přehled o své nepřítomnosti na pracovišti a na delší školení či vzdělávací akce budou potřebovat písemný souhlas zřizovatele.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here