Pardubický Dům dětí a mládeže Alfa dostane nový plášť i střechu

0
812
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Pardubický Dům dětí a mládeže Alfa bude mít nový plášť i střechu. V rámci zateplování objektů dojde také na výměnu oken a dveří, ty vstupní navíc budou upraveny tak, aby do domova mohli bez problému vstoupit i handicapovaní. Stavba byla dodavateli předána v úterý 22. srpna.

Nejprve budou demontována stará okna

DDM Alfa čeká komplexní zateplení obvodového pláště a střech všech čtyř objektů. Samotnému zateplení však bude předcházet ještě řada prací. „Je nutné nejprve demontovat stará okna a dveře i stávající hromosvody, které budou nahrazeny novými. Před pokládáním polystyrénových desek musí být odstraněn keramický obklad na fasádě a opraveny veškeré poškozené povrchy zdiva,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková (ANO 2011) s tím, že teprve pak mohou být zahájeny další etapy prací.

Navržená konstrukce je odolnější proti hluku

Celý objekt navíc bude lépe chráněn před hlukem zvenčí. „Stávající navržená konstrukce je odolnější proti hluku, zejména díky výměně oken a dveří, takže zde dojde ke zlepšení vnitřního prostředí. Navíc zde bude rozšířena travnatá plocha, jež nahradí jednu z teras, a přibude zde i nová betonová rampa pro handicapované, která se bude nacházet u vstupu do pavlače,“ konstatuje náměstkyně. Dodává, že rekonstrukce přispěje také ke kvalitnějšímu odvětrání vnitřních prostor, jelikož součástí projektu je zároveň instalace nových vzduchotechnických zařízení.

Zakázku za 15 milionů provede pardubická firma Chrpa

O tom, kdo zateplení zajistí, je již rozhodnuto. „V zadávacím řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána pardubická Chrpa stavební společnost s.r.o. s nabídkou přes 15 milionů korun s DPH. Část nákladů však zafinancujeme prostřednictvím dotace z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 36,4 procent z projektové ceny, tedy přibližně pět milionů korun,“ popisuje financování projektu náměstek primátora zodpovědný za dotace, rozvoj a strategii Jan Řehounek (ANO 2011).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here