Levý břeh Labe bude lemovat nová cyklostezka. Půjde o bezpečnější cestu do Svítkova pro pěší a cyklisty

0
885
Ilustrační foto: Pixabay.com

Pardubice již vybraly zpracovatele projektové dokumentace, podle níž by na území města měla vzniknout nová cyklistická stezka. Fungovat by měla jako sdružená pro pěší i cyklisty, pro které by znamenala snazší a bezpečnější cestu do Svítkova. Projektovou dokumentaci zpracuje firma DSP a. s.

Po pravém břehu se město zaměří také na levý

Po pravém břehu řeky Labe již cyklostezka na území Pardubic vede, nyní se tak město zaměří na břeh levý. „Trasa by měla začínat na levém břehu Labe, konkrétně za železničním mostem a mostem ulice Nádražní v Pardubicích a měla by se napojit na zdejší stávající cyklistickou stezku vedoucí podél Labe. Občané se tak z centra města do Svítkova a naopak dostanou bezpečně a pohodlně, aniž by museli překonávat řeku,“ popisuje trasu náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková (ANO 2011) s tím, že stezka bude ve Svítkově ukončena za mostem přes Bylanku.

Přemostění Jesenčanského potoka

V rámci zadání není jen řešení cyklostezky, nové podoby by se mělo dočkat i přemostění Jesenčanského potoka, který se na trase nové cyklostezky nachází. Dokumentace se bude zabývat také terénními a sadovými úpravami včetně nového mobiliáře pro větší komfort veřejnosti. Vyřešeno by mělo být i bezpečné převedení pěších a cyklistů v prostoru křížení stávající cyklistické stezky přes ulici kpt. Bartoše.

Cyklostezky na obou březích na náklady města

„Projekcí této cyklostezky plníme slib, kterým jsme jako město zavázali svazku obcí Hradubická labská, tedy že veškeré cyklostezky, které jsou součástí cyklostezky Hradec Králové – Pardubice a které vedou na území města, Pardubice po obou březích řeky postaví na vlastní náklady,“ doplňuje primátor města Martin Charvát (ANO 2011).

Budoucí pokračování trasy ze Svítkova do Srnojed

Ve Svítkově však trasa cyklostezky končit nebude. Šestý městský obvod již má zpracovanou projektovou dokumentaci na její pokračování až do obce Srnojedy. Stavbu navazující cyklistické stezky dlouhé necelý kilometr bude realizovat společnost Stakvo s.r.o., která byla vybrána v zadávacím řízení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here