Lávka přes pardubické železniční nádraží bude postavena do dvou let

0
2134
Foto: Pixabay.com

V červnu bylo slavnostně otevřeno přednádraží a Pardubice se tak dostaly blíž k zamýšlenému modernímu multimodálnímu terminálu pro několik druhů dopravy, který zde vznikne. Již otevřený terminál MHD bude přímo propojen se sousedním terminálem linkových autobusů a prostřednictvím lávky přes nádraží s parkovacím domem na jihu.

Klíčová schůzka ke způsobu financování stavby

Právě výstavbě lávky se odpovědní zástupci města intenzivně věnovali i během léta. Projekt aktivně posouvá jeho iniciátor – pardubický zastupitel a poslanec Martin Kolovratník (ANO 2011). „Na začátku srpna jsem svolal zásadní pracovní jednání, kterého se zúčastnil pardubický primátor Martin Charvát, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, investiční náměstek ze Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb a ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy Luděk Sosna,“ říká Kolovratník a dodává: „Tato schůzka byla opravdu klíčová. Společně se všemi zúčastněnými jsme detailně diskutovali jednotlivé modely financování lávky a její funkční využití, včetně plánovaného napojení na parkoviště P+R na jihu. Právě toto napojení vneslo do celého procesu nový impuls. Díky tomu, že lávka rychle propojí obě strany nádraží a spojí tak dva autobusové terminály s velkým parkovištěm, získalo hodnocení její ekonomické efektivity mnohem vyšší skóre.“

Je počítáno také s vícenáklady oproti původnímu projektu

Původní ekonomický model předpokládal spoluúčast města Pardubic na financování lávky. „Díky vysokému skóre ekonomické efektivity jsem společně s primátorem Martinem Charvátem požádal SŽDC, aby lávku vystavělo celou na své náklady, bez účasti města. A to se povedlo. Z Prahy si vezeme i gentlemanskou dohodu, že pokud plánované architektonické vylepšení oproti původnímu projektu přinese drobné vícenáklady do asi 10 procent, tak s nimi SŽDC bude také počítat. A to je velký úspěch,“ komentuje pardubický poslanec.

Dohoda obou subjektů o údržbě a vlastnictví lávky

Dohoda předpokládá i vyřešení budoucích vlastnických vztahů. „Počítáme s tím, že SŽDC nejdříve odhadne budoucí provozní náklady – na základě této kalkulace pak dojde k následnému jednání obou subjektů o tom, kdo převezme do svého majetku a údržby tu kterou část lávky. Město se k tomu postaví čelem a určitě bude s provozováním lávky počítat,“ doplňuje pardubický primátor Martin Charvát (ANO 2011).

Zastupitelé budou vybírat ze dvou předložených variant

Martin Kolovratník upřesňuje postup v následujících týdnech. „Uvedený návrh dohody předloží SŽDC na Ministerstvo dopravy do konce srpna a tam by měla být schválena. Průběžně jsme se s vedením města dohodli, že kolega zastupitel Košař zpracuje nové architektonické řešení. To se odehraje v rámci již nakresleného projektu pro územní řízení, avšak zanese moderní prvky inpirované v zahraničí, včetně moderních materiálů. V druhé půlce září tento návrh předložíme zastupitelstvu a požádáme kolegy, aby si ze dvou variant vybrali,“ vysvětluje Martin Kolovratník a dodává: „Zastupitelstvem schválenou variantu pak kolega Košař dopracuje do dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení. Do konce tohoto roku ji předá na SŽDC a ta následně zrealizuje lávku v rámci velkého projektu rekonstrukce celého pardubického železničního uzlu. Ten je vzhledem ke složitosti projektu a vazbě na výluky na koridoru plánován na rozmezí let 2018 – 2019.“

Podle vlastního návrhu a bez finanční spoluúčasti

Martin Kolovratník a Martin Charvát neúnavně jednají a společným dílem věc posunuli. „Je pozitivní a pro rozpočet města příjemné, že Pardubice budou mít lávku hezkou, podle vlastního návrhu, a bez finanční spoluúčasti,“ uzavírá pardubický primátor Martin Charvát.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here