Začala poslední fáze rekonstrukce kanalizace na páteřní komunikaci města. Spolu s ní přicházejí i nová omezení v dopravě

0
743
Foto: Kodl Cr

Rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků vstoupila v tomto týdnu do poslední fáze. Práce, které zde provádí a investuje společnost VaK Chrudim, se nyní budou až do 31. října odbývat v ulici Obce Ležáků v úseku od křižovatky s Vrchlického ulicí až po křižovatku se Sokolovskou ulicí. Po celou tuto dobu bude přitom zachován obousměrný provoz od kruhové křižovatky „U Guláška“ až po křižovatku „Na Dukle“. Jediné omezení nastane pouze v místech provádění prací, kde bude provoz veden střídavě pouze jedním jízdním pruhem a řízen semafory nebo pracovníky stavby.

Jednosměrka od Dukly k Bohemii potrvá do konce září

V úseku od křižovatky „Na Dukle“ až po okružní křižovatku „U hotelu Bohemia“ bude na Palackého třídě i nadále zachován jednosměrný provoz, a to až do provedení konečné úpravy povrchů silnice. Předpokládá se přitom, že toto omezení potrvá do soboty 30. září. Od pátku 8. září do neděle 10. září bude pak uzavřen vjezd do ulice Dr. Peška z ulice Obce Ležáků. Po celou tuto dobu bude vjezd do sídliště Víta Nejedlého a ulice Dr. Peška umožněn pouze ze Škroupovy ulice, jinak i nadále potrvá v ostatních dnech až do skončení rekonstrukce jednosměrný provoz v ulici Dr. Peška i v sídlišti Víta Nejedlého, obousměrný bude pak umožněn mezi ulicemi Dr. Peška a Škroupova.

Přetrvávající omezení pro pěší a cyklisty na nábřeží

Výstavba kanalizačního řadu vedoucího od křižovatky na Palackého třídě s Vrchlického ulicí směrem k nábřeží zasáhne postupně do přístupu k přechodu na světelné křižovatce, příjezdu na parkoviště u panelového domu čp. 70 a do stezky pro pěší a cyklisty na nábřeží. Chodci a cyklisté tak budou směrováni dopravním značením střídavě z jedné nebo z druhé strany domu čp. 70 podle postupu prací na stavbě. Nájezd na parkoviště u domu čp. 70 bude umožněn přes vjezd u provozovny Drak a provizorním sjezdem odbočení vpravo na parkoviště.

Lze už opět zajíždět na parkoviště před spořitelnou

V současnosti je už opět umožněn vjezd na parkoviště před Českou spořitelnou z Rooseveltovy ulice okolo budovy Husova sboru. Na své původní trasy se vrací i autobusová doprava, a to jak linková, tak i městská. V době do 31. října nebude obsluhována pouze autobusová zastávka „Chrudim – Obce Ležáků“ ve směru na Slatiňany. Náhradními zastávkami pro linkovou autobusovou dopravu budou „Chrudim – Kalábrie“ a Chrudim – aut.st.“. Náhradními zastávkami pro městskou autobusovou dopravu budou „Chrudim – Kalábrie“ a „Chrudim – pivovar“, případně „Chrudim – sídliště U Stadionu“. Tranzitní doprava bude i nadále vedena oběma směry po městském komunikačním okruhu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here