Vladimír Krátký: podniká v ekologii a chtěl by se jako poslanec podílet na legislativě životního prostředí

0
2422
Vladimír Krátký (na snímku uprostřed) má řadu přátel, kteří jej rádi zvou při nejrůznějších příležitostech. V tomto případě na svatební obřad v Seči. Foto: z archivu Vladimíra Krátkého

Vladimír Krátký podniká v Chrudimi od roku 1994 v ekologii a zabývá se mimo jiné instalací čistíren odpadních vod nebo jímek a zajišťuje zároveň pro zákazníky nádrže na dešťovou vodu. A protože vstoupil před třemi lety do komunální politiky jako nezávislý kandidát za Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM), rozhodl se nyní za stejnou politickou stranu kandidovat i ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Nakládání s vodou bude v budoucnu velmi problematické

„Chtěl bych svoje zkušenosti v ekologii zužitkovat také na celostátní úrovni. Především se podílet na tvorbě legislativy v rámci životního prostředí a radit lidem, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, protože voda a nakládání s ní bude do budoucna znamenat pro mnoho z nich poměrně velký problém,“ říká Vladimír Krátký, kterému bude letos 55 let.

Firma Vladimíra Krátkého opravuje v současnosti jímky pro zemědělský podnik v Tuněchodech. Foto: z archivu Vladimíra Krátkého

Vyrůstal jsem v době, kdy se žilo vcelku bezstarostně

Řada lidí se také zajímá, proč chrudimský podnikatel kandiduje právě za komunisty. „Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že jsem nezávislý kandidát. Za KSČM ale kandiduji proto, protože jsem vyrůstal v době, kdy nebyla takřka žádná kriminalita a všude bylo bezpečno, lidé měli zajištěnou práci, fungovalo zdravotnictví a žili jsme si skoro všichni bezstarostně. Naproti tomu existují dnes v naší zemi lokality, kam není radno po setmění vstoupit, státní majetek je rozkrádán v mnohonásobně větším množství než před rokem 1989 a politika se řídí více zájmy lobbistů než zájmy lidí. Také mezinárodní situace je neuspokojivá. Zejména je ohrožena samotná podstata Evropské unie nerozvážným přijímáním ekonomických migrantů, nikoli válečných uprchlíků. A protože jde v tuto chvíli o bezpečnost naší země a především našich dětí, není mi tato situace lhostejná,“ pokračuje kandidát.

Pokud chcete opravdu změnu, zakroužkujte mě

Za KSČM kandiduje Vladimír Krátký až ze 17. místa. „Je to dáno tím, že se angažuji v komunální politice za tuto stranu teprve třetím rokem. Po celou tuto dobu přitom působím v komisi hospodářského rozvoje v Chrudimi a vedle toho jsem zhruba rok členem výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy. Neznamená to ale, že nemohu ze sedmnáctého místa postoupit výše. Pokud chcete opravdu změnu, tak mě na volebním lístku zakroužkujte,“ naznačuje Vladimír Krátký, že i v KSČM jsou politici, kteří si úzkostlivě hlídají přední místa na kandidátce.

Vladimír Krátký u soukromého chovatele hospodářských zvířat Josefa Matějky v Jezbořicích. Foto: z archivu Vladimíra Krátkého

Chrudim bych za jiné město nevyměnil

Jak dodává, je hrdý na to, že žije v Chrudimi. „Kvituji především, že je Chrudim relativně klidné místo, kde se nepotýkáme s větší kriminalitou. Má v podstatě venkovskou povahu a proto se tu dobře žije. Chrudim bych za jiné město nevyměnil. Oceňuji také, že je tady spousta kulturních a sportovních příležitostí. Přirozeně se v Chrudimi potýkáme i s určitými nedostatky. Zaznamenal jsem je například při rekonstrukci kanalizace na Palackého třídě, kde odbor dopravy neodvedl dobrou práci, protože zde nainstaloval zmatečné dopravní značení, a řidiči pak nevědí, jak mají jezdit a mnohdy bloudí. Váznou také aktuální informace z městského úřadu. Všiml jsem si rovněž, že se za desítky milionů korun zrekonstruoval Městský park, ale přijde mi, že chátrá. Není to tak dávno, kdy jsme spolu se synem poukázali v zimě na úhyn ryb v zamrzlém rybníčku uprostřed tohoto parku a nikdo se pak k odpovědnosti za to nepřihlásil. Chrudim se zároveň potýká se špatným stavem komunikací, ať už silnic nebo chodníků, které jsou mnohde desítky let zanedbané,“ vyjmenovává Vladimír Krátký. „Pokud mám zhodnotit práci v komisi města, tak zhruba odpovídá tomu, jak se žije v Chrudimi. Scházíme se každý třetí měsíc, rozebíráme situaci a předkládáme návrhy. Panuje mezi námi vcelku přátelská atmosféra a je jedno, z jaké jsme kdo politické strany. Na druhé straně se však našimi návrhy nikdo z vedení města vážně nezabývá. To je asi největší mínus této komise,“ podotýká podnikatel.

Sběratel vojenských uniforem, řádů a artefaktů

Vladimír Krátký je známý tím, že se ve volném čase věnuje už desítky let rybaření. Tuto vášeň přitom zdědil po svém otci, který byl roky pokladníkem chrudimských rybářů. V posledních letech se však Vladimír Krátký stal především sběratelem vojenských uniforem, řádů a artefaktů. Uniforem má například ve své sbírce více než šedesát a jsou mezi nimi i velmi ceněné kousky. Například uniformy současných generálů Armády ČR nebo uniforma po našem kosmonautovi a současném českém velvyslanci v Moskvě Vladimíru Remkovi. „Zajímám se také o život výsadkového vojska v Chrudimi, s nímž udržuji kontakt a mám zde několik kamarádů,“ uzavírá Vladimír Krátký.

Volební plakát kandidáta do Poslanecké sněmovny v letošních parlamentních volbách. Foto: z archivu Vladimíra Krátkého

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here