Zastupitelé donutili starostu Řezníčka k větší aktivitě ohledně hotelu Bohemia. Do rozpravy zasáhl i developer Kušta

0
999
Rekonstrukce komunikace se dotkne i kruhové křižovatky u hotelu Bohemia. Foto: Roman Zahrádka

Radniční koalice není po pondělním zasedání městského zastupitelstva tak jednotná jako dříve. Opozici v čele se zastupitelem Františkem Pilným (ANO 2011) se totiž podařilo prosadit a vzápětí i prohlasovat s pomocí některých koaličních partnerů dva pozměňovací návrhy v územním plánu města (přineseme k nim samostatný materiál) a současně také „nakopnout“ chrudimského starostu Petra Řezníčka (SNK ED) k větší aktivitě ohledně rozestavěného hotelu Bohemia.

Hrozilo, že nedojde v tomto volebním období k dohodě

Tento bod momentálně zajímá chrudimskou veřejnost ze všeho asi nejvíc. Pokud by však jednotlivé strany, tedy město a firma Homa holding, setrvaly na dosavadních pozicích, dospěla by záležitost do patové situace a neměla by v tomto volebním období žádné řešení. Společnost Homa holding prosazuje nadzemní parkoviště, protože by jinak nevycházela ekonomika hotelu, vedení radnice zase nechce ustoupit od původního záměru dvoupodlažního parkoviště, na němž se s firmou smluvně dohodla. A to bez ohledu na skutečnost, že na jeho pozemku komplikuje nyní výstavbu archeologický nález židovských rituálních lázní, a cena za takové parkoviště by se vyšplhala na 34 milionů korun.

Nelze donekonečna dělat mrtvého brouka…

Chvíli to přitom vypadalo, že opět nedojde k žádné dohodě ani k uspokojivému řešení vzniklé situace. Na původním záměru chtěli například setrvat starosta Řezníček a neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský (ODS) a trvali na dvoupodlažním parkovišti. „Samozřejmě, že bych také rád podzemní parkoviště, ale pokud by to odblokovalo dostavbu hotelu Bohemia, byl jsem rozhodnut, že podpořím nadzemní parkoviště,“ říká zastupitel Pilný. „Nelíbilo se mi však, že se po celou dobu řešení tohoto problému shazovali pouze ze stolu jakékoliv návrhy investora nebo některých zastupitelů a nevzešel žádný konstruktivní protinávrh ze strany vedení města. Proto jsem místostarostu Čechlovského vyzval, ať takový protinávrh vznese a necháme o něm hlasovat. Už proto, že se starosta Řezníček, ač k tomu byl na minulém zastupitelstvu vyzván, nebyl schopen od léta s vedením firmy Homa holding sejít a jednat s ním o možném řešení situace. Právě jeho liknavost mě k této pobídce dohnala, protože nelze donekonečna dělat mrtvého brouka a nehledat mezi oběma stranami schůdný kompromis. V budoucnu bychom na to mohli šeredně doplatit, pokud by vlastník objektu změnil účel jeho užívání a namísto hotelu by vznikla například ubytovna nebo bytovka,“ pokračuje František Pilný.

Kušta navrhuje svěřit parkoviště jinému soukromníkovi

Na základě této rozpravy vznesl tedy místostarosta Čechlovský protinávrh, že se starosta Řezníček sejde do příští schůze zastupitelstva s vedením firmy Homa holding a předloží poté zastupitelům k posouzení materiály, které povedou k nějakému řešení. „Zajímavostí bylo, že se do diskuse zapojil jako občan také zdejší developer Milan Kušta, jenž přišel s návrhem, který nebyl zcela od věci. Navrhnul totiž vedení města, aby si zadalo studii dvoupodlažního parkoviště na svém pozemku a následně nabídlo tento projekt jinému soukromníkovi. Podle jeho sdělení by se mu měla taková investice do deseti až patnácti let vrátit. Pro mě osobně to znamená smysluplné využití prostoru před hotelem a možnost co nejrychleji realizovat dostavbu hotelu. Důležité totiž je, aby věci nabraly konečně správný směr a my pak nemuseli slýchat na schůzi takové hlasy, jako že se pan starosta firmě Homa holding půl roku neozve. Proto byl protinávrh Čechlovského schválen nadpoloviční většinou hlasů formou usnesení a my teď budeme čekat do 18. prosince, na jakém řešení se pan starosta s firmou dohodne. Když totiž nebudeme o ničem jednat, pak se také na ničem nedohodneme, a s touto praxí, i když je to panu starostovi proti srsti, je třeba skoncovat,“ uzavírá zastupitel Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here