Pozemky, po kterých má vést od Globusu na Dubinu nová cyklostezka, drží víc než stovka vlastníků

0
938
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Pozemky, na nichž má vzniknout cyklostezka kopírující severovýchodní obchvat Pardubic, leží ve třech katastrálních územích a mají více než stovku vlastníků. Město, které chce cyklostezku stavět ve stejnou dobu, kdy bude Ředitelství silnic a dálnic budovat samotný obchvat, s nimi začne jednat o prodeji. Stavba obchvatu by měla začít v roce 2019.

Každá smlouva bude obsahovat závazek města

„Rozhodli jsme se jít cestou uzavírání smluv o podmínkách provedení stavby. Na jejich základě budeme moci získat stavební povolení na výstavbu cyklostezky. Každá smlouva bude obsahovat závazek města k odkupu pozemků dotčených stavbou po jejím dokončení, a naopak závazek vlastníků po dokončení stavby pozemky prodat,“ říká náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu města Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Město odkoupí jen ty pozemky, které potřebuje

Samotný odkup přijde na řadu až po dokončení stavby. Tento postup zajistí, že město odkoupí jen pozemky, které pro stavbu skutečně potřebuje. Kupovat bude za ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem po dokončení stavby, minimálně však za ceny stanovené znaleckým posudkem ze 7. srpna letošního roku. „Pokud nedojde k dohodě o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, bude město nuceno postupovat v souladu se zákonem o odnětí nebo omezení vlastnického práva, tedy pozemky vyvlastnit. To samé platí pro případ, kdy se s vlastníky nedohodneme na kupní ceně,“ uvádí náměstkyně.

Celý zábor se dotkne více než stovky pozemků

„Zajištění pozemků pro cyklostezku nebude jednoduchou záležitostí. Celý trvalý zábor se dotkne více než stovky pozemků, město jich vlastní jen zhruba 20. Podle projektové dokumentace se zábor týká 23.000 metrů čtverečných. Budeme muset vykoupit asi 80 pozemků na katastrálních územích Trnová a Pardubice a ty mají více než 100 vlastníků,“ konstatuje náměstkyně Dvořáčková.

Cyklostezka povede od křižovatky u Globusu na Dubinu

Cyklostezka bude, stejně jako severovýchodní větev obchvatu města, dlouhá zhruba čtyři kilometry. Z kruhové křižovatky u Globusu v Trnové povede přes Fáblovku, z velké části mimo zastavěné území města, a vyústí do již hotové kruhové křižovatky na Dubině. Její stavba patří mezi priority města, které chce na její vybudování čerpat dotace v rámci integrované územní investice, tedy z evropských fondů. ŘSD již s výkupem pozemků pro obchvat začalo. „V roce 2018 by mohl začít archeologický výzkum v místě stavby a v roce 2019 samotná stavba,“ doplnila náměstkyně Dvořáčková.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here