Skončil zkušební provoz pardubického přednádraží. Bylo zkolaudováno

0
877
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Pardubice mají už zkolaudovaný rekonstruovaný prostor u pardubického vlakového nádraží. Švýcarské dotace ve výši 108 milionů korun včetně DPH tak nejsou ohroženy, zejména díky rekolaudaci bytového domu na náměstí Jana Pernera.

Od června fungovalo přednádraží ve zkušebním provozu

Stavba Multimodálního uzlu veřejné dopravy v Pardubicích, kterou pro město realizovala firma Strabag, byla dokončena začátkem června letošního roku. Od té doby přednádraží včetně nového terminálu městské hromadné dopravy fungovalo v režimu zkušebního provozu. Jedním z posledních kroků k získání dotace pak bylo vyřešit otázku týkající se bytového domu nacházejícího se na náměstí Jana Pernera. „Bytový dům byl nakonec na základě kladného vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje rekolaudován na dům s kancelářskými prostory a dvěma byty, u kterých byly provedeny potřebné stavební úpravy. Byly v nich instalovány rekuperační jednotky a vyměněna okna a vchodové dveře, aby byty z hlediska hygieny splňovaly potřebné limity,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Architektonicky povedený a funkční terminál

Rekonstrukce prostoru u hlavního vlakového nádraží trvala zhruba půlrok. Za tu dobu zde vyrostly nová cyklověž pro 118 kol či přístřešek, pod který se schová 450 kol. Došlo k přemístění klidové zóny s vodním prvkem, jež byla ze středu dopravního uzlu přesunuta na vhodnější místo, blíže k budově pošty. „Rekonstrukce přednádraží se povedla, město má nyní důstojné a příjemné místo, jež vítá všechny, kteří přijedou do Pardubic vlakem. Změnu k lepšímu pocítili a nový terminál ocenili zcela jistě i všichni ti, kteří cestují MHD,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). „Nově vzniklé prostranství je architektonicky povedené a současně funkční. Chci poděkovat všem, jež se o nové přednádraží jakýmkoliv způsobem zasloužili,“ dodává primátor.

K zafinancování bylo nutné přesvědčit švýcarskou stranu

Dokončení přednádraží nezabránila ani mrazivá zima, která stavbu zpozdila o zhruba 55 dnů. Firma však stihla rekonstrukci dokončit v termínu a město tak splnilo všechny podmínky, aby švýcarskou dotaci získalo. „K získání dotace bylo potřeba přesvědčit švýcarskou stranu o tom, že jsme opravdu připraveni projekt dotáhnout. V roce 2014 se projekt ocitl ve slepé uličce a jeho restart stál všechny strany nejen velké úsilí, ale i kus osobní odvahy v tak krátkém čase tak náročný projekt zrealizovat. Musím znovu všem, kteří tuto odvahu nalezli, poděkovat,“ uvádí náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek (ANO 2011).

Stavba vyšla na 176 milionů, větší část zaplatili Švýcaři

Stavba odstartovala v říjnu loňského roku. Firma STRABAG se zavázala za 180 dní vybudovat v prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží moderní multimodální uzel veřejné dopravy, a to podle návrhu týmu architektů Med + Pavlík + Kmoníček. Ten do projektu zakomponoval také sochu Jana Pernera, která stojí přímo v dláždění mezi budovou vlakového nádraží a přístřeškem pro kola. Rekonstrukce vyšla na celkem 176 milionů včetně DPH, přičemž většinu této částky město uhradí právě prostřednictvím švýcarské dotace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here