Architekti plánují komplexní proměnu Palackého třídy v Pardubicích

0
785
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Pardubice chtějí oživit Palackého třídu v Pardubicích. Aktuálně ulice slouží jako průchozí spojka mezi nádražím a centrem města, připravovaná koncepční studie Palackého třídy má za cíl navázat na nově zrekonstruované veřejné prostory přednádraží a již dříve opravenou třídu Míru a městskou osu zatraktivnit.

Důstojnější cesta z centra k pardubickému nádraží

„Cílem koncepční studie je navrátit Palackého třídu zpět mezi místa, která volíme nejen jako nezbytnou cestu na nádraží, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil,“ uvádí primátor města Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). „Koncepční studie bude společným podkladem pro koordinaci všech dalších úprav v této lokalitě, ať už se bude jednat o rekonstrukci sítí nebo úpravu veřejných prostranství bezprostředně navazujících na Palackého třídu,“ dodává primátor.

Oblastí se bude nyní zabývat expertní tým odborníků

„Potenciálem celé této oblasti se bude zabývat expertní tým složený ze zaměstnanců Oddělení architektonické a urbanistické koncepce města a externích expertů zejména na veřejný prostor, dopravu, zeleň, a participaci,“ sděluje náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO 2011). „V současné době obyvatelé města i jeho návštěvníci mnoha úseky Palackého třídy projdou jen z nutnosti a co možná nejrychleji. To by se mělo změnit, a proto spolu s dalšími odborníky z řad architektů včetně architektů zahradních, s urbanisty a dopravními specialisty připravujeme novou studii, kterou jsme cíleně nazvali „Palackého > víc než spojka“. Nabídne scénáře možného rozvoje Palackého tak, aby se ulice stala také místem příjemného pobytu,“ doplňuje slova náměstkyně vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Město chce zapojit do studie postupně také občany

Tvorba studie bude probíhat prostřednictvím workshopů a komunikace s veřejností. „Máme nashromážděna analytická data týkající se dopravy, zeleně, obchodů, povrchů atd. a probíhá dotazníkové šetření, jehož výstupem budou informace o vnímání ulice veřejností,“ uvádí Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta pardubické radnice s tím, že do procesu je zapojena veřejnost, podnikatelský sektor i zájmové skupiny jako jsou senioři, studenti, ale i správci sítí a další. „Do studie bychom postupně rádi zapojili obyvatele města, kteří na Palackého třídě bydlí, ale i ty, kteří ulicí pravidelně či namátkově procházejí či projíždějí na kole. Budeme rádi, když se občané sami zapojí do plánování rozvoje této lokality a vyplní nám krátký dotazník,“ doplňuje Martin Ptáček z odboru hlavního architekta.

Palackého třída je jedna z nejvýznamnějších ulic v Pardubicích. Jak ji ale vnímáte vy? Zapojte se do jejího plánování vyplněním krátkého dotazníku, který najdete na webu projektu www.pardubice.eu/palackeho.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here