Ivo Doskočil: Aktuálně na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků

0
1548
Foto: Kodl Cr

Na četné dotazy k aktuální situaci rekonstrukce kanalizace nám napsal Mgr. Ivo Doskočil, prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:

Současný stav na stavbě je takový, že kanalizace je na hlavní komunikaci, tj. Palackého třída a ulice Obce Ležáků, téměř dokončena. K úplnému dokončení chybí dodělat úsek cca 6–8 m v křižovatce ulic Obce Ležáků a Sokolovská. Důvodem pozastavení práce v tomto úseku je průchod stávajícího vodovodního potrubí napříč kanalizační šachtou v uvedené křižovatce. Práce na kanalizaci budou pokračovat po dokončení nového vodovodu v daném úseku, čímž bude umožněno odpojení a vyřezání původního vodovodního potrubí. Dále budou nezávisle na výše uvedené skutečnosti pokračovat práce na kanalizaci v úseku od objektu č. p. 61–67 směrem ke křižovatce Palackého třídy s ulicí Vrchlického (úsek je mimo hlavní komunikaci) a v úseku od této křižovatky směrem k řece (napojení na potrubí vedoucí pod cyklostezkou).

Z hlediska rekonstrukce vodovodu byl dokončen hlavní řad vodovodu na Palackého třídě (od Bohemie ke křižovatce s Vrchlického ulicí), byla provedena tlaková zkouška, potrubí bylo v tomto úseku propláchnuto a dezinfikováno. Následně byly odebrány vzorky vody k rozborům (vyhodnocení trvá cca 1 týden) – v období čekání na výsledky nebyly v daném úseku prováděny žádné práce. Pokud by výsledky byly negativní, musel by se proces čištění potrubí opakovat do doby získání pozitivních výsledků. K naší radosti byly již první výsledky rozborů kladné, proto mohly být zahájeny práce na přepojování jednotlivých odběratelů pitné vody v tomto úseku. Tato činnost probíhá od minulého týdne. Současně po dokončení přepojení na nový řad je připravována komunikace na položení asfaltových povrchů – předpoklad zahájení práce v druhé polovině měsíce října.

Na úseku ulice Obce Ležáků bude vodovod dokončen tento týden, ihned budou zahájeny práce na jeho proplachu a dezinfekci, aby bylo možno ve čtvrtek 12. října odebrat zkušební vzorky (na výsledek si opět počkáme minimálně 1 týden). V případě negativního výsledku se bude proces čištění a dezinfekce opakovat (to znamená, že dojde menšímu zdržení dokončení stavby), v případě kladného výsledku budou neprodleně zahájeny práce na přepojení odběratelů v tomto úseku na nový vodovod. Jak jsem již uvedl dříve, v návaznosti na tuto skutečnost bude vyřazen původní vodovod (dnes zásobuje všechny odběratele v dané oblasti), jeho část v kanalizační šachtě bude vyřezána a tím bude umožněno dokončit kanalizaci v ulici Obce Ležáků. Pokud vše dopadne dobře a tak, jak předpokládáme, bude v této lokalitě obnovena povrchová vrstva komunikace na přelomu října a listopadu tohoto roku.

Zdroj: http://chrudim.eu/palackeho%2Da%2Dnbsp%2Dobce%2Dlezaku%2Daktualne/d-7668

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here