Muž si strážníkům stěžoval, že byl vyhozen z rychlého občerstvení v Široké ulici a obrán o peníze

0
552
Ilustrační foto: Pixabay.com

V sobotu 11. listopadu krátce po sedmé ráno bylo na linku 156 oznámeno, že v panelovém domě na Palackého třídě leží za výtahem bezdomovec. Hlídka v něm zjistila obyvatele Hrochova Týnce, kterého z domu vykázala.

Udání ve Filištínské ulici nebylo opodstatněné

V 9.21 hodin byli strážníci přivoláni do Filištínské ulice, kde řidič nesprávně zaparkovaného automobilu porušil dopravní značení a jeho vozidlo zde bránilo v provádění stavebních prací. Po příjezdu hlídky vyšlo najevo, že zmíněné dopravní značení bylo umístěno nesprávně a v rozporu s rozhodnutím odboru dopravy MěÚ, proto se řidič zaparkovaného automobilu dopravního přestupku nedopustil. Strážníky byl tedy přítomný oznamovatel poučen a vyzván, aby dopravní značení umístil v souladu s příslušným rozhodnutím.

Automobil bránil v ulici Čs. partyzánů vyjetí ze dvora

O několik minut později obdrželi strážníci oznámení o nesprávně zaparkovaném automobilu v ulici Čs. partyzánů, který bránil majiteli domu ve vyjetí ze dvora. Protože odtažení automobilu nebylo v danou chvíli možné, byla za jeho stěrač umístěna výzva pro nepřítomného řidiče. Následně byla zjištěna majitelka, která uvedla, že vozidlo užívá její syn, kterého se jí prozatím nepodařilo vyrozumět. Po domluvě s majitelkou auta se na místo dostavil její manžel, jenž vozidlo přeparkoval a oznamovateli tak umožnil vyjetí ze dvora. Téhož dne pak strážníci přestupek vyřešili s odpovědným řidičem.

Volně pobíhající pes napadl v Sobětuchách cyklistu

V 9.38 hodin vyjeli strážníci na základě telefonátu občana do Sobětuch, kde ho během jízdy na jízdním kole napadl volně pobíhající pes většího vzrůstu. Oznamovatel dále uvedl, že během události neutrpěl žádnou újmu na zdraví či majetku. Hlídka po příjezdu zjistila majitele zvířete, kterým je místní obyvatelka. Následně vyšlo najevo, že jí pes utekl z pozemku děravým plotem. Žena poté zvíře řádně zajistila a po vyřešení přestupku strážníci odjeli.

Nález peněženky s doklady v areálu vlakového nádraží

Před 13. hodinou oznámila pokladní Českých drah, že na lavičce v areálu vlakového nádraží v ulici Čs. armády nalezla peněženku s doklady. Na místo přijela hlídka, která nález převzala a následně jej odevzdala do depozitu oddělení ztrát a nálezů MěÚ Chrudim, jehož pracovnice majitele peněženky o nálezu vyrozumí.

Muž přebývající už pět let v Kunčí v osobním automobilu

V 15.45 hodin obdrželi strážníci oznámení od ženy, která uvedla, že je v lesíku poblíž obce Kunčí zaparkovaný osobní automobil, v němž zřejmě přebývá bezdomovec. Strážníci ve vozidle zastihli muže z Chrudimi, který uvedl, že na místě přebývá přibližně pět let, a to se souhlasem vlastníka pozemku. Následně hlídka telefonicky kontaktovala majitelku pozemku, která potvrdila mužovo tvrzení a zároveň dodala, že v lesíku vykonává funkci hlídače. Vzhledem k tomu, že muži majitelka pozemku povolila vstup i vjezd do svého lesíku, protiprávní jednání strážníci neshledali. O tomto zjištění byla poté hlídkou oznamovatelka vyrozuměna.

Chlapík napadený v ubytovně trval na příjezdu policistů

Krátce před půl pátou odpoledne kontaktoval strážníky operační důstojník Policie ČR, který je vzhledem k vytížení vlastních hlídek požádal o prověření oznámení, že v ubytovně ve Slatiňanech muž napadl jiného muže. Po příjezdu hlídky napadený muž, který byl zároveň oznamovatelem, opakovaně uvedl, že byl napaden pouze slovně, přesto odmítá věc řešit se strážníky a trvá na příjezdu hlídky Policie ČR. Protože to nebylo v danou chvíli možné, byl oznamovatel po konzultaci s policií strážníky poučen, aby se sám dostavil na Obvodní oddělení Policie ČR v Chrudimi, kde celou událost zadokumentují. Toto sdělení vzal muž na vědomí a souhlasil.

Bezdomovec přespávající ve sklepě paneláku v Husově ulici

Po 19. hodině informovala telefonicky městskou policii obyvatelka Husovy ulice, že ve sklepě v jejich panelovém domě přespává bezdomovec. Hlídka zde zastihla muže z Chroustovic, kterého z domu vykázala.

Strážníci odvezli bezdomovce s více než třemi promile na záchytku

V neděli 12. listopadu v 02.25 hodin volala na linku 156 opět žena z Husovy ulice s tím, že se tentokrát do jejich domu snaží dostat muž, který tam nebydlí. Hlídka u vchodu zastihla znovu občana Chroustovic, který byl tentokrát viditelně v silně podnapilém stavu a snažil se vstoupit do domu. Strážníci u něho provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, při které mu byla naměřena hodnota 3,10 promile. Poté byl muž převezen k vyšetření do nemocnice, kde službu konající lékař rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích, kam byl převezen a předán personálu.

Zaplatil, ale nic nedostal. Navíc byl z prodejny vyhozen

Před šestou ráno se před služebnu strážníků dostavil muž, aby informoval operátora městské policie o tom, že právě hodlal zakoupit v prodejně v Široké ulici rychlé občerstvení, avšak poté, co přítomnému prodavači podal bankovku, jídlo nedostal a navíc byl z provozovny vyhozen. Když se před služebnu dostavila přivolaná hlídka, oznamovatel se však už nikde v okolí nenacházel, proto se strážníci vydali do uvedené prodejny oznámení prověřit. Tam se však nikdo nenacházel, neboť mezitím skončila provozní doba.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here