Daniel Lebduška: Větší parkoviště za Muzeem není na pořadu dne, nýbrž zachování letního kina

0
812
Foto: pardubicky.pirati.cz

Je vidět, že zachování letního kina a ne jeho zbourání je na pořadu dne. Pro některé občany Chrudimi obávaná verze – totiž, že na místě letního kina budou parkovací místa, ovšem nadále visí ve vzduchu. Nebo alespoň na jeho části. Vedení města dne 13. 11. 2017 předložilo dva návrhy na úpravu areálu letního kina.

– V obou variantách jde o zmenšení současné plochy letního kina.
– V prostoru za Muzeem by mělo vzniknout nejméně 20 parkovacích míst, která jsou prý minimálně potřeba pro potřeby Muzea.

Nechám na posouzení, zda je potřeba tolik parkovacích míst pro deset zaměstnanců Muzea.

Mnohým v sále se zdálo, že tyto dvě předložené varianty jsou ve skutečnosti jedna a ta samá, jen s mírnými odchylkami. Obě varianty ve stručnosti:

varianta: renovovat stávající plátno a revitalizovat park
varianta: zbourat stávající plátno, postavit nové a revitalizovat park

V obou případech se bude dělat nová promítací kabina. Každá varianta má své pro a proti:

– varianta se zbouráním plátna je o 1,4 milionu dražší, ale je modernější pro digitální projekci
– bohužel zbouráním stávajícího plátna by přišlo letní kino o svou unikátní akustiku.

Při následné diskuzi lidé vznesli několik podnětných otázek, například to, že chybí návrh, kde je zachován stávající prostor – to byl před několika lety návrh občanů, kteří jasně odmítli to, aby za Muzeem vzniklo parkoviště – město a jeho architekt ale jiné východisko nenavrhli. Nakonec bylo vyhlášeno vcelku zmatečné hlasování, obě navržené varianty se setkaly s docela velkým odporem, velký odpor vzbudila především druhá varianta s novým plátnem. Občané nakonec raději hlasovali pro ponechání stávajícího stavu, zejména pro jejich nedostatečně vyslyšené připomínky ze strany města.

Nezbývá než shrnout, že město si z připomínek občanů z roku 2015 odneslo jen zlomek a neudělalo téměř žádné ústupky – nejdůležitější připomínku nechalo nevyslyšenou – nepouštět za muzeum auta a zrenovovat stávající areál. Dokonce bylo řečeno, že se uskuteční, buď jedna z jejich dvou variant, nebo areál zůstane ve stejném stavu v jakém je nyní.

Dle našeho názoru by stačila:

– oprava a úprava počtu míst k sezení (například že stávajících 1200 na 800)
– úprava nádvoří a ponechání stávající velikosti nádvoří
– odstranění plotu
– postavení nové promítací kabiny
– navrhované terénní úpravy, revitalizaci parku a především zachování stávajícího plátna.

V podstatě jde o řešení spolku MaChr. Také je tu možnost zastřešení řeky v oblasti od mostu k divadlu či její části pro parkování vozidel.

Bc. Daniel Lebduška, krajský koordinátor Pirátské strany – Pardubický kraj

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here