Pardubice hledají investora pro zastavění pozemků v bývalých kasárnách Hůrka

0
1010
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Město hledá developera, který zastaví pozemky v areálu bývalých kasáren na Hůrkách. V tomto týdnu vyhlásilo veřejnou soutěž, jejíž vítěz, po splnění zadávacích podmínek získá právo na ploše zhruba 5,5 hektaru stavět a následně pak pozemky pod stavbami odkoupit. Jména zájemců o získání části areálu bývalých kasáren bude město znát v únoru příštího roku, do konce března vybere vítěze soutěže.

Pozemky se nemají stát předmětem spekulací

„Model následného prodeje pozemků až po splnění předem daných zásad a podmínek, které schválilo zastupitelstvo, je z mého pohledu nejtransparentnější způsob. Navíc městu dává jistotu, že se pozemky nestanou předmětem spekulací, či o ně město nepřijde, aniž by byl naplněn stavební záměr města, daný schválenou územní studií,“ říká náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Převod na investora až po zastavění lokality

Podmínky, za nichž budou pozemky prodány, mimo jiné stanoví, že na investora budou převedeny až ve chvíli, kdy budou zastavěny. Ale i smlouvu o zřízení práva stavby získá vítěz veřejné soutěže až poté, co dosáhne vydání pravomocného územního rozhodnutí na připravované stavby. To musí získat do 15. května 2020. Město tak bude moci lépe pohlídat, aby záměr investora ladil nejen s jeho nabídkou pro tuto veřejnou soutěž, ale i s platnou územní studií zaregistrovanou pro tuto lokalitu. Výhodou pro investora je, že za právo stavby městu zaplatí až poté, kdy bude zřejmé, že jeho záměr je v tomto území realizovatelný. Na stavbu pak bude mít šest let.

Minimální cena za zřízení práva stavby je 28,5 milionu Kč

Nabídky veřejné soutěže musí obsahovat textový popis zamýšleného investičního záměru, doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů zájemce a v neposlední řadě také nabídku úplaty za zřízení práva stavby a koupi pozemků. Minimální nabízená cena za zřízení práva stavby je 28,5 milionu korun, což je v tomto území cena obvyklá, určená znaleckým posudkem.

Podrobné podmínky veřejné soutěže na www.pardubice.eu/Hurka, zaregistrovaná územní studie pro území Hůrka na https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-studie-mesta-pardubice/us-hurka/.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here