Zlodějka zadržená v prodejně na Palackého třídě toho měla na svědomí víc. Odvedla si ji hlídka policie

0
457
Foto: Městská policie Chrudim

V úterý 5. prosince krátce před půl desátou dopoledne vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do ulice Na Ostrově, kde nesprávně parkoval v křižovatce automobil. Hlídka za jeho stěrač umístila výzvu pro nepřítomného řidiče, kterého si předvolala k projednání dopravního přestupku.

Propadlá kanálová vpusť u restaurace v Havlíčkově ulici

Po desáté dopoledne volal místní občan na linku 156 s tím, že je v Havlíčkově ulici u restaurace propadlá kanálová vpusť. Hlídka oznámení prověřila a následně o zjištěných skutečnostech informovala Vodárenskou společnost Chrudim. Její technik strážníkům sdělil, že zmíněná kanálová vpusť náleží k uvedené restauraci, proto je nutné, aby tuto závadu oznámil přímo její majitel, který zároveň musí provedenou opravu uhradit. Toto sdělení předali strážníci personálu restaurace.

Zlodějku z prodejny na Palackého třídě odvedla Policie ČR

Ve 13.04 hodin byli strážníci přivoláni do supermarketu na Palackého třídě, kde došlo ke krádeži zboží. Vzhledem k tomu, že během šetření vyšlo najevo, že podezřelá žena z České Lípy byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena za majetkovou trestnou činnost, převzala věc do své kompetence Policie ČR.

Strážníky zaměstnala znečištěná vozovka na Podhůře

Asi v 17.30 hodin obdrželi strážníci oznámení o blátem znečistěné vozovce na Podhůře u rybníčku. Vzhledem k tomu, že se hlídce nepodařilo zjistit původce znečistění, byla věc zanesena do seznamu závad, neboť při obdobném oznámení v předchozích dnech získali strážníci informaci z Technických služeb Chrudim, že sezónní techniku potřebnou k vyčištění vozovky nemají momentálně k dispozici a SÚS Chrudim zase strážníky informovala, že uvedená komunikace nespadá pod její správu.

Obsazené místo pro invalidu na Palackého třídě

V 19.28 hodin volal na linku 156 obyvatel Palackého třídy s tím, že jeho vyhrazené parkovací místo pro vozidlo invalidy neoprávněně obsadil neznámý automobil. Hlídka provedenou lustrací zjistila majitelku tohoto auta, která se vzápětí dostavila a svůj automobil přeparkovala. Jelikož bylo na tomto místě bylo vodorovné dopravní značení málo viditelné a navíc zčásti zakryté nánosem bláta ze stavebních prací, přestupkové jednání nebylo v tomto případě strážníky shledáno.

Zadržený zloděj ze Slovenska musel zaplatit pokutu

Přibližně o deset minut později požádal strážníky o spolupráci operační důstojník Policie ČR, a to z důvodu vytížení vlastních hlídek, neboť bylo třeba prověřit oznámení ostrahy ze supermarketu na Palackého třídě, kde mělo dojít ke krádeži zboží. Hlídka v prodejně zastihla podezřelého muže ze Slovenska, který se ke svému jednání doznal. Za přestupek mu strážníci uložili pokutu.

Seniorku zachránila sousedka, když přivolala strážníky

Ve 21.21 hodin požádal strážníky opět o spolupráci operační důstojník Policie ČR, neboť bylo třeba prověřit oznámení od obyvatelky Palackého třídy, která z bytu své sousedky slyšela hluk a pojala obavu, že tato žena doma upadla. Přestože šlo o seniorku využívající program Tlačítko v nouzi, který zajišťuje městská policie, strážníci tísňový signál od klientky neobdrželi. Hlídka neprodleně vyjela na uvedenou adresu a vstoupila do bytu, kde seniorku zastihla ležící po pádu na zemi. Strážníci nezraněnou ženu vyzvedli a uložili na lůžko. Ta následně uvedla, že tísňové tlačítko nepoužila, neboť jej po pádu neměla v dosahu. Protože seniorka lékařské ošetření nežádala, hlídka zase odjela.

Policisté se strážníky prohledávali dům v Družstevní ulici

Do třetice požádal strážníky o spolupráci operační důstojník Policie ČR ve středu 6. prosince před pátou ráno. Chtěl prověřit oznámení občana z Družstevní ulice, který se domníval, že někdo cizí prohledával jejich bytový dům. Strážníci pak společně s policisty provedli kontrolu domu, avšak nikoho nepovolaného zde nezaregistrovali.

Vodovodní havárie časně ráno v Poděbradově ulici

Před šestou ráno kontaktoval strážníky pracovník Vodárenské společnosti Chrudim, který je požádal o usměrňování silničního provozu v Poděbradově ulici, kde došlo k vodovodní havárii. Po příjezdu do ulice získala hlídka informaci od přítomného pracovníka, že její přítomnost už nebude třeba, neboť příslušný úsek komunikace bude osazen dopravním značením, které motoristy navede na objízdnou trasu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here