Obsluha restaurace v sídlišti U Stadionu si nevěděla rady s polonahou ženou

0
1312
Foto: Městská policie Chrudim

V úterý 12. prosince v 7.52 hodin požádala strážníky o pomoc Vodárenská společnost Chrudim, jež měla v Malecké ulici provádět opravu hydrantu, nad nímž byl zaparkován automobil, který bylo třeba přeparkovat. Hlídka po příjezdu na místo zjistila provedenou lustrací majitele tohoto auta, kterého následně kontaktovala, a ten automobil přeparkoval.

Bylo třeba zabránit úniku plynu v Novoměstské ulici

Přesně v devět ráno požádal o asistenci strážníků pracovník plynárenské firmy kvůli úniku plynu v neobývané nemovitosti v Novoměstské ulici, kterému bylo třeba zabránit. Na uvedené adrese vyčkali na příjezd strážníka pracovníci plynárenské firmy a nezúčastněná osoba, která byla se strážníkem přítomna provedení opravy uvnitř budovy. Poté byl objekt zabezpečen a dveře opatřeny páskou s nápisem „Zákaz vstupu“.

Osamocený pes uvázaný u řeky v ulici Na Ostrově

Krátce po deváté ráno vyjeli strážníci na základě telefonátu občana do ulice Na Ostrově, kde se měl u řeky nacházet uvázaný pes a jeho majitel nikde poblíž nebyl. Hlídka ulici prověřila, ale zvíře nikde nenašla.

Otravní bezdomovci na zastávce na Palackého třídě

O několik minut později volala na linku 156 místní žena s tím, že na autobusové zastávce na Palackého třídě posedávají bezdomovci, kteří tam konzumují alkohol a dělají nepořádek. Na místě byli hlídkou zastiženi místní bezdomovci, kteří se žádného protiprávního jednání nedopouštěli. Strážníci na místě nezaregistrovali ani žádné znečistění veřejného prostranství. Tyto osoby následně prostor zastávky opustily.

Sousedská hádka obyvatel Pardubické ulice

Před desátou dopoledne kontaktoval strážníky obyvatel Pardubické ulice, neboť jeho ženu měl slovně napadnout soused, který měl poté i jemu vyhrožovat újmou na zdraví. Hlídka tedy událost zadokumentovala a následně věc postoupí k dořešení přestupkové komisi Městského úřadu v Chrudimi.

Nepořádek po bezdomovci v bytovce ve Slovenské ulici

V 10.25 hodin byli strážníci přivoláni do Slovenské ulice, kde měl v bytovém domě zanechat nepořádek bezdomovec. Oznamovatel dále uvedl, že na místě nalezl peněženku s občanským průkazem. Strážníci zde zastihli bezdomovce z Chroustovic, který musel prostor uklidit. Nalezená peněženka s dokladem mu patřila, proto byla muži vydána zpět, a ten následně budovu opustil.

Zraněná žena po rvačce v Rooseveltově ulici

Před jedenáctou dopoledne vyjeli strážníci na základě telefonátu občana do Rooseveltovy ulice, kde pravděpodobně docházelo ke vzájemnému napadání obyvatel jednoho z bytů, odkud bylo slyšet hlasitý křik. Hlídka zde jednala s přítomnými ženami, které se vzájemně nepohodly. Protože jedna z nich byla viditelně zraněná, byla na místo přivolána sanita, aby ji ošetřila. Zároveň se sem dostavila hlídka Policie ČR, která věc převzala do své kompetence.

Nález peněženky a injekční stříkačky v herně Na Ostrově

V 11.15 hodin volala na linku 156 obsluha herny v ulici Na Ostrově, že nalezla v podniku občanský průkaz a injekční stříkačku. Hlídka tedy věci vyzvedla, doklad následně předala pracovnicím oddělení ztrát a nálezů a injekční stříkačku odevzdala k odborné likvidaci.

Veterinářka v Chrudimi přijala týraného psa. Je v útulku

Asi v 16.30 hodin požádala o příjezd strážníků veterinární lékařka, které byl do ordinace přiveden pes, který měl pobývat v opuštěné zahradě, kde několik dnů štěkal a naříkal. Hlídka proto zvíře převezla do útulku v Sečské ulici, kde bylo umístěno do připraveného kotce. Následně strážníci provedou v celé věci potřebná šetření.

Silně opilá polonahá žena putovala na záchytku

V 19.55 hodin oznámila telefonicky obsluha restaurace v ulici U Stadionu, že se v jejich podniku nachází polonahá žena, která tam usnula u stolu. Protože se tato žena z Hlinecka neorientovala, byla naložena do služebního vozidla a dopravena k vyšetření do nemocnice, kde službu konající lékař rozhodl o jejím umístění do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích, kam byla následně převezena a předána personálu stanice.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here