Dřevokazná houba napadla dřevěné konstrukce pardubické radnice. Oprava přijde na desítky milionů

0
1105
Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový odbor

Pardubická radnice na Pernštýnském náměstí je s koncem roku připravena na příchod stavbařů. Jejich úkolem je zachránit před zničením jižní křídlo historické budovy, tedy to, jehož okna směřují do historického náměstí. Průzkum tu totiž prokázal napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou. Celkem přijde rekonstrukce město na zhruba 67 milionů korun včetně DPH.

Kompletní kontrola a sanace dřevěných stropů

Kvůli havarijnímu stavu muselo být jižní křídlo zcela vystěhováno, neboť během první etapy rekonstrukce projde rozsáhlými opravami právě čelní trakt radnice. Historickou budovu čeká kompletní kontrola a sanace dřevěných stropů a s tím související rekonstrukce podlah, ale také výměna oken i zastaralé elektroinstalace, rekonstrukce sociálních zařízení a podobně. Vzhledem k rozsahu prací bude nezbytný i zásah restaurátorů, které na závěr čeká oprava dochovaných mozaikových dlažeb i štukované omítkové výzdoby na chodbách a hlavním schodišti.

Stěhování politického vedení Pardubic na třídu Míru

K novému roku se tak mění sídlo politického vedení města, včetně kanceláře primátora, které se dočasně přestěhovalo do pronajatých bytových prostor na třídě Míru čp. 90. Historické centrum vyměnil za budovu magistrátu ve Štrossově ulici čp. 44 tajemník magistrátu i jeho kancelář a Pernštýnské náměstí opustili i pracovníci odboru školství, kultury a sportu, který nyní přechodně sídlí nad Informačním centrem na náměstí Republiky 1. Úsek vnějších vztahů se přestěhoval do vedlejší budovy (čp. 117) a tiskový úsek do čp. 3. Personální oddělení, stejně jako podatelnu najdou klienti úřadu v bočním křídle radnice v přízemí, vchod je z Wernerova nábřeží. Telefonní kontakty na všechna pracoviště magistrátu zůstávají nezměněny.

Veškeré změny jsou popsány na webu města

Po 2. lednu bude na dobu rekonstrukce uzavřen hlavní vchod do budovy magistrátu. Přístup do severní části budovy, kde sídlí například ekonomický odbor, a do bočních křídel radnice, bude z Vernerova nábřeží. Do čp. 3 se bude vcházet přes Mázhaus, budova čp. 117 má vlastní vchod. Po dobu rekonstrukce bude uzavřen i dvůr radnice a nebude možno zajistit bezbariérový přístup k některým agendám. Veškeré změny jsou popsány na webu města, návštěvníky ale žádáme, aby před zamýšlenou návštěvou kontaktovali pracovníky, s nimiž chtějí hovořit a informovali se o místě jejich působení. Primátor Pardubic, jeho náměstci i ostatní zaměstnanci radnice by se měli do svých kanceláří vrátit zhruba za půl roku, práce na rekonstrukci radnice však budou pokračovat až do června 2019.

Radnice je zapsaná do Ústředního seznamu kulturních památek ČR

Objekt radnice je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Jeho částečná rekonstrukce je neodkladná, neboť stropy budovy, postavené na sklonku 19. století, ničí dřevomorka. Nezastavilo ji ani ošetření dřevěných konstrukcí při rekonstrukci v letech 1993 a 1994.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here