U vlakového nádraží v Pardubicích vyroste další terminál, tentokrát pro regionální dopravu

0
1304
Návrh terminálu B. Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

O budoucí podobě terminálu B určeného regionální dopravě, který má vzniknout u hlavního vlakového nádraží, je rozhodnuto. Zastupitelé schválili záměr výstavby varianty, která by provozně nezatěžovala ulici Palackého a cestujícím by nabídla větší komfort. Odhadované investiční náklady na realizaci terminálu B činí přibližně 135 milionů korun, přičemž zhruba 50 milionů korun by mohla pokrýt dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Město bude nyní jednat o směně či výkupu pozemků

Studie, kterou pro město zpracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., řeší jak prostorovou, tak provozní návaznost na již vybudovaný terminál městské hromadné dopravy i na budoucí lávku, která má překlenout vlakové nádraží a vyústit v ulici K Vápence. Terminál by se měl nacházet v prostoru za bývalým bytovým domem, město nyní bude jednat o výkupu či směně pozemků, jež jsou ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, společnosti České dráhy a.s., firmy Eurobit Real a.s. a zbývající potřebná část patří rodině Šťovíčkových.

Celkem osm nástupních a dvě výstupní stanoviště

„Město připravilo ve spolupráci s Pardubickým krajem navíc takový návrh stavby, jehož hlavním zadáním byl počet nástupních a výstupních ploch – celkem osm nástupních a dvě výstupní stanoviště, čtyři místa určená pro krátkodobé stání, osm až deset míst pro stání dlouhodobé,“ vysvětluje primátor Martin Charvát (ANO 2011). Projekt řeší také cyklistickou a pěší dopravu včetně mobiliáře a zeleně či organizací dopravy a provoz.

K terminálu má vést od západu nová komunikace

Autobusy by navíc do plánového terminálu mohly přijíždět a vyjíždět po zamýšlené nové komunikaci západním směrem. „Nově bychom tak nezatěžovali ulici Palackého a křižovatku ulic Palackého a kpt. Bartoše. Autobusy by do terminálu přijížděly přes terminál MHD a buď by východním směrem přes terminál A odjížděly vyhrazeným pruhem, nebo by vyjížděly po nové komunikaci na západní stranu,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková (ANO 2011). Podmínkou realizace terminálu B však je spolupráce a koordinace budoucí investice města spolu se soukromým vlastníkem a budoucím investorem tohoto území.

Při stavbě terminálu Jih se počítá i s parkovacím domem

Schválení se dočkal také záměr výstavby terminálu Jih, a to podle studie zpracované společností Prodin a.s. Studie obsahuje jednak návrh dopravního řešení, jednak návrh řešení pozemních staveb. „V rámci realizace terminálu by měl být v lokalitě Vápenka vybudován také parkovací dům o kapacitě přibližně 500 parkovacích míst, parkování jízdních kol a řešeno bude i napojení na lávku pro pěší přes železniční koridor. Kapacitní posouzení dotčených křižovatek, zejména křižovatky ulic Pražská a Teplého je pro výstavbu parkovacího domu zásadní,“ dodává ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Značnou část ze 150 milionů korun pokryje dotace

Vybudování terminálu Jih včetně parkovacího domu by mělo stát odhadem zhruba 150 milionů korun s tím, že až 85 procent celkových způsobilých výdajů může pokrýt dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here