Poklidná selanka chrudimského zastupitelstva na úvod roku. Nepřinesla příliš vzruchu, spíše spoustu užitečných rozhodnutí

0
761
Ilustrační foto: Kodl Cr

Z novinářského hlediska bylo pondělní veřejné zasedání městského zastupitelstva nebetyčná nuda. Omluvili se z něj pouze zastupitelé Roman Ratica (SNK ED) a Viliam Kopecký (Koalice pro Chrudim), jinak byli aktéři v plné sestavě. Nic tedy nebránilo projednání celkem čtrnácti bodů, které byly na programu, a z nichž většina zaváněla úřednickou rutinou.

Ulice v sídlišti za nemocnicí se bude jmenovat Na Špici

Schůzi tradičně zahájil starosta města Petr Řezníček (SNK ED), který na úvod navrhl zamíchat pořadím jednotlivých bodů, takže se jako první projednával návrh investora sídliště za Chrudimskou nemocnicí, společnosti K2 Invest, pojmenovat ulici v této lokalitě Na Špici. A protože k tomuto návrhu neměla letopisecká komise Rady města Chrudim námitek, nebyli proti ani zastupitelé. Pro jich bylo čtyřiadvacet ze čtyřiadvaceti přítomných, protože zastupitel Tomáš Židek (SNK ED) teprve na schůzi dobíhal a nestihl se tak do hlasování zapojit.

Prošlo i navýšení rozpočtu města téměř o šest milionů

Hned vzápětí bylo projednáváno navýšení letošního městského rozpočtu, který byl loni v prosinci schválen v celkové výši 472 434 800 Kč. Tentokrát rada města navrhovala jeho navýšení o dalších 5 947 700 korun. Důvodem jsou další výdaje na úklid a vybavení budovy Nové radnice po rekonstrukci, další peníze budou potřeba na rekonstrukcí vnější fasády a oken na objektu Muzea, část z uvedených peněz přijde také na rekonstrukci dětských hřišť nebo na mimořádnou splátku úvěru z prostředků EU, čímž se zadlužení Chrudimě dostane pod hranici 60 milionů korun. Také v tomto případě bylo důležité doporučení finančního výboru, a protože jeho předseda Jaroslav Moučka (KSČM) tlumočil souhlasné stanovisko, byl návrh jednomyslně schválen.

Přísedícím okresního soudu bude lesník Petr Jakubec

Další dva body přednesl neuvolněný místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), který nejprve informoval o novinkách při ohlašování veřejných podniků a akcí v katastru města a při výlepu plakátů. Šlo pouze o možnost rozšíření ohlašování akcí elektronickou formou a upřesnění zákazu výlepu, kde se text rozšiřuje o formulaci …nebo mimo místa k tomu určená…, což v praxi bude znamenat, že se budou muset ti, kdo mají o výlep zájem, dohodnout s vlastníkem dotčené plochy a mít jeho souhlas. „Nemáme potřebu omezovat veřejné akce, proto má zpráva spíše informační charakter,“ uvedl k tomuto bodu místostarosta Tejkl, který byl schválen čtyřiadvaceti hlasy, protože se jeden zastupitel zdržel hlasování. Ve čtvrtém bodu navrhl Tejkl za město jako nového přísedícího u Okresního soudu v Chrudimi lesníka Petra Jakubce. Čtyřiadvacet zastupitelů bylo pro, hlasování se zdržel pouze Ondřej Kudrnáč (ANO 2011).

Zástupci města si o něco polepší při pracovních cestách

Potom přišly na řadu ještě banálnější věci, jako bylo zvýšení sazby cestovních náhrad při pracovních cestách. Šlo přitom o nárůst od pěti do deseti korun podle mandátu toho, kdo náhradu čerpá. Tady nešlo, než souhlasit, proto bylo všech 25 přítomných zastupitelů pro tento návrh. Stejné to bylo i v případě žádosti obecně prospěšné společnosti MOMO Chrudim, která loni obdržela od města přímou dotaci, avšak pořídila za ni potřebné vybavení zhruba o 10 tisíc levněji a žádala tedy město, zda si může za zbylé peníze pořídit jeden notebook navíc. Ani s tímto návrhem neměli zastupitelé sebemenší problém jej schválit. Dva zastupitelé se však zdrželi hlasování a jeden byl proti návrhu, aby se město stalo žadatelem při čerpání peněz na vzdělávací projekty jednotlivých subjektů a obcí.

Manželská dvojice vrátila stavební parcelu v Markovicích

První místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD) přednesl osmý bod programu, který se týkal poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim ve výši 700 000 Kč. Tady se zdrželi hlasování oba zastupitelé Strany svobodných Petr Lichtenberg a Josef Káles mladší, zatímco zbývající zastupitelé s dotací souhlasili. Následně bylo třeba projednat odstoupení od smlouvy ze strany manželské dvojice, která ztratila zájem o stavební parcelu v Markovicích, jež je v majetku města, a souhlasila s tím, že zaplatí Chrudimi desetitisícovou smluvní pokutu. Tento návrh byl jednomyslně schválen. Stejně dopadlo i hlasování o prodeji dvou městských garáží ve dvoře bytového domu čp. 539 v ulici Čs. armády o výměře 15 a 23 metrů čtverečních, k nimž nevede zpevněná přístupová cesta. Obě byly oceněny znalcem celkem na 165 tisíc korun, za které je teď bude moci koupit zdejší sdružení vlastníků bytů. Městem bude také prodána parcela v Topolské ulici, na které je postaveno kontejnerové stání. Místní sdružení vlastníků ji získá díky souhlasnému stanovisku zastupitelů za 17 500 Kč. Více vzruchu však přineslo projednávání převodu nového vodovodního řadu a kanalizace na stavebních parcelách v Markovicích do majetku společnosti VaK Chrudim. Tady byli proti dva zastupitelé a sedm se jich zdrželo hlasování. O této problematice přineseme podrobnější materiál.

Firmě Siag byla o půl roku prodloužena blokace pozemků

Třináctým bodem programu byl souhlas s demolicí hned tří městských objektů. Prvním z nich je polorozbořený dům v Lázeňské ulici, druhým klubovna Vodáckého sdružení Kačeři Chrudim v ulici Na Ostrově a třetím objekt ve dvoře areálu městského úřadu v Pardubické ulici. U těchto bodů souhlasilo všech pětadvacet zastupitelů, i když hlasování předcházela debata. Také o tomto bodu programu přineseme obsáhlejší materiál. Na závěr projednávali zastupitelé ještě žádost firmy Siag, která požádala o prodloužení blokace pozemku v průmyslové zóně Západ o dalšího půl roku, neboť tohoto práva do 31. 12. 2017, jak bylo dohodnuto, společnost nevyužila. Zastupitelé s prodloužením lhůty souhlasili pod podmínkou, že pokud se vyskytne na dotčené pozemky jiný zájemce, bude Siag vyzván, aby je koupil ve lhůtě do deseti dnů, jinak bude prodán právě novému zájemci. A protože neměl nikdo zájem diskutovat, sejde se další zastupitelstvo ke svému jednání v březnu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here