Zastupitel Pilný: město dělá nevýhodné transakce s vodovodním potrubím, na kterém vydělává jen rakouská firma

0
1624
Ilustrační foto: Pixabay.com

Městský zastupitel František Pilný (ANO 2011) podal během veřejné schůze chrudimského zastupitelstva námitku proti záměru vedení města převést za desetinu pořizovací ceny na společnost VaK Chrudim novou kanalizaci a vodovodní řad v lokalitě u kostela v místní části Markovice, kde má vyrůst osmadvacet rodinných domů.

Za dva a půl milionu z městské kasy se vrátí jen 250 tisíc

„Už jsem to říkal finančnímu výboru, že je nehospodárné prodávat za tak neadekvátní cenu zcela nové potrubí VaKu Chrudim, který ho stejně neprovozuje, protože ho dál pronajímá rakouské společnosti (pozn. redakce: jde o Vodárenskou společnost Chrudim), která na něm vydělává. Jsem toho názoru, že by ho město mělo pronajímat samo,“ říká na adresu vedení radnice zastupitel Pilný. Chrudim totiž investovala do markovické kanalizace asi 1 600 000 Kč a do vodovodního řadu dalších zhruba 900 000 korun, za což teď získá nazpátek asi 250 tisíc Kč a k tomu další akcie VaKu. Pilnému to přijde nejen nevýhodné, ale z dlouhodobého hlediska považuje takové hospodaření za nepřiměřené zvýhodňování soukromého subjektu na úkor města.

Dva byli proti návrhu a sedm se jich zdrželo hlasování

Na základě této připomínky přidělil tedy starosta města Petr Řezníček (SNK ED) slovo předsedovi finančního výboru Jaroslavu Moučkovi (KSČM), aby zjistil, jaké je doporučení výboru k uvedené transakci. „Finanční výbor zvažoval, zda pokračovat v zavedené tradici, nebo přehodnotit stávající smlouvu. Nakonec dospěl k závěru, že by bylo vypovězení smlouvy složité. Přesto se přidávám k předneseným výhradám.“ Více už nestačil Moučka dopovědět, protože ho starosta napomenul s tím, aby mluvil k věci a vyjádřil jasně buď zamítavé nebo souhlasné stanovisko. Moučka v klidu odpověděl: „Stálo by za to navrhnout, abychom se samostatně zabývali tím, jak veliký je ve skutečnosti výnos města z transakcí uzavřených s VaKem Chrudim. Pokud se mám ale vyjádřit jasně, tak finanční výbor převod schválil,“ uvedl zastupitel Moučka. Nakonec pro návrh vedení města hlasovalo šestnáct z pětadvaceti přítomných zastupitelů, když dva byli proti a sedm se jich zdrželo hlasování.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here