Sběrný dvůr v Chrudimi bude rozšířen o dva sousední pozemky a kompletně zrekonstruován

0
1133
Ilustrační foto: Pixabay.com

Chrudimští radní zasedli jako valná hromada městské společnosti Technické služby Chrudim a schválili mimo jiné i výsledek výběrového řízení na rekonstrukci a rozšíření sběrného dvora v ulici Obce Ležáků.

Stávající sběrný dvůr přestává kapacitně vyhovovat

Stávající sběrný dvůr přestává totiž kapacitně vyhovovat, a tak město ve spolupráci s Technickými službami Chrudim připravilo v minulém roce projekt na jeho rekonstrukci a rozšíření. Současná kapacita sběrného dvora je 537,4 tun tzv. povinných složek odpadu za rok. Jde o papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady. Po rekonstrukci by měl být sběrný dvůr schopen zpracovat dalších 750,6 tun povinných složek; dohromady 1288 tun. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami odpadu však bude až 2000 tun za rok.

Město chce podle starosty omezit vznik černých skládek

„Hlavním cílem je zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta Petr Řezníček (SNK ED). „Současně máme na zřeteli Plán odpadového hospodářství České republiky, na který navazuje plán kraje i našeho města. Ty míří k podstatnému navýšení podílu znovuvyužitelného komunálního odpadu. Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nešlo,“ dodává starosta.

Plocha bude rozšířena o dva sousední pozemky

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2591 m2. Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. V rámci stavby dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimo-buněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Rovněž přibude nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání.

Stavbu provede pardubická společnost M-Silnice

V rámci projektu by měly být dále pořízeny různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob. „V současné době jsou vybráni dodavatel stavby a dodavatel drtiče odpadů. Na zbývající zařízení ještě výběrová řízení probíhají,“ říká místostarosta Jan Čechlovský (ODS). Stavbu bude provádět pardubická akciová společnost M-Silnice, válcový drtič odpadů dodá firma Mouder s.r.o. z Kostelce nad Černými Lesy.

Rekonstrukce vyjde na více než 11 milionů korun

Celková cena rekonstrukce sběrného dvora včetně dodávek nádob a zařízení se pohybuje ve výši 11,5 milionů korun. Na akci se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 5,2 milionu korun, zbývající část nákladů bude hrazena ze zdrojů Technických služeb a města Chrudim. „Se zahájením stavby předběžně počítáme v červnu 2018. V současné době připravuje vedení Technických služeb nejen harmonogram výstavby a dodávek, ale i návrh na zabezpečení nepřerušeného systému sběru odpadů od občanů i podnikatelů. O tom všem bude veřejnost včas informována,“ uzavírá Jan Čechlovský.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here