Zanesený náhon v parku Střelnice začnou čistit od října bagry. Práce uspíší patnáctimilionová dotace

0
570
Foto: Kodl Cr

Městu se podařilo získat dotaci ve výši 15,7 milionu korun, kterou použije na obnovu náhonu v parku Střelnice. Za tyto peníze přijde vyčistit hlavní tok náhonu a odstranit vše, co by v budoucnu mohlo způsobovat zanášení zdejšího koryta. Práce začnou letos v říjnu a skončí v dubnu 2019.

Majetkoprávní spory a nesouhlas Povodí Labe

Chrudim se pokoušela vyčistit náhon už řadu let, narážela však na nevyjasněné majetkoprávní vztahy a odpor společnosti Povodí Labe, která se zásahem v náhonu nesouhlasila. Nyní tedy nestojí vyčištění zaneseného vodního toku nic v cestě, protože se podařilo vyřešit i poslední problém, kterým byly až doposud chybějící peníze.

Jeden z nejstarších parků je přírodní památkou

Park je přitom už takřka dvě století cílem Chrudimáků, kteří sem chodí na vycházky, a patří k nejstarším ve městě. Jeden čas sloužil i k pořádání tradiční Salvátorské pouti. Nedávno zde byla například zrekonstruována lávka, kterou ve vichru pobořil padající strom, nebo díky přispění dobrovolných dárců nedaleká kaplička. Vzniklo zde také broukoviště, na břehu Chrudimky byly pak vysázeny jedle a zřízeny nové mlatové cesty s lavičkami. Na Střelnici se rovněž vyskytuje velká havraní kolonie, pro kterou bylo území prohlášeno za přírodní památku Ptačí ostrovy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here