Chrudim pokračuje v přípravách stavby přímého sjezdu k městským sportovištím

0
698
Foto: Roman Zahrádka

Město Chrudim připravuje přímé napojení areálu městských sportovišť z okružní komunikace Dr. Milady Horákové. Po zpracování studie a následně dokumentace k územnímu řízení na něj na konci loňského roku získalo územní rozhodnutí.

Kapacitně neudržitelné stávající napojení sportovišť

„Důvodem přípravy nového přímého sjezdu je jednoznačně dlouhodobě dopravně, urbanisticky i kapacitně neudržitelné stávající napojení sportovišť přes most v ulici Vrchlického,“ říká místostarosta města Chrudim Jan Čechlovský (ODS). Tímto napojením jsou totiž neúměrně zatěžovány nejen související ulice Vrchlického, V Průhonech a Svatopluka Čecha, ale i ulice Na Ostrově, která vede podél sídliště U Stadionu a je často využívána právě jako zkratka ke sportovním areálům.

Autorem návrhu je bývalý městský architekt Karel Thér

Návrh, jehož autorem je bývalý městský architekt a zastupitel města Karel Thér (Chrudimská volba), přináší řešení v podobě nového sjezdu ke sportovištím přímo z městského okruhu za využití již stávajících okružních křižovatek. Napojení je řešeno na principu pravých odbočení v rámci sjezdu i výjezdu. Nový sjezd a výjezd má být řešen po náspu, který je umístěn přibližně na úrovni zimního stadionu. Součástí řešení je i osvětlení komunikace včetně nasvícení přechodu pro chodce a odvodnění. Projekt neřeší parkovací místa, která by měla být řešena samostatně.

Město považuje připravovaný sjezd za jednu z priorit

„Vzhledem k frekvenci využívání stávajících sportovišť a dopravnímu zatížení i bez ohledu na případné další větší investice v daném místě považujeme připravovaný sjezd jednoznačně za jednu z priorit,“ doplňuje místostarosta Čechlovský. Přípravu a realizaci projektu doporučily vedení města jak komise sportovní, tak i komise stavební a podpořil je rovněž architekt města.

Náklady jsou předběžně odhadovány na 10 až 15 milionů

Náklady na realizaci připravované stavby jsou zatím odhadovány ve výši 10 až 15 milionů korun, jedná se však pouze o hrubý odhad na základě stávající dokumentace, který bude při dalším projektování upřesněn. „Ze všech výše zmíněných důvodů chce město Chrudim co nejrychleji pokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, získat stavební povolení a připravit celý projekt k samotné realizaci,“ dodává závěrem Jan Čechlovský.

Autor: Sylva Drašnarová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here