Před barem v Široké ulici se strhla nad ránem rvačka. Oba její aktéři skončili na policii

0
572
Ilustrační foto: Pixabay.com

V pátek 9. února v 7.54 hodin byli strážníci přivoláni do Novoměstské ulice, kde majiteli tamní garáže bránil ve vyjetí vozidlem cizí nesprávně zaparkovaný automobil. Hlídka provedenou lustrací zjistila majitele vozidla. Ten se následně dostavil na místo a po vyřešení dopravního přestupku svůj automobil přeparkoval. Na další vozidlo, které tam také nesprávně parkovalo, umístila hlídka výzvu pro nepřítomného řidiče.

Porušování zákazových značek ve Víta Nejedlého

Před půl devátou ráno volal na linku 156 místní občan s tím, že ulicemi Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého projíždějí automobily v protisměru a jejich řidiči tak porušují zákazové značky a následně nesprávně parkují. Oznámení strážníci zde chvíli setrvali, avšak během této doby však žádnou jízdu zákazem vjezdu nezaregistrovali. Na jeden automobil, který shledali jako nesprávně zaparkovaný, umístili výzvu pro nepřítomného řidiče.

K muži se v ulici SNP přidal volně pobíhající pes

Po poledni informoval strážníky místní muž o tom, že se cestou ze supermarketu v ulici SNP k němu přidal cizí volně pobíhající pes, který jej stále doprovázel. Společně tedy vyčkali na příjezd hlídky. Strážníci po příjezdu zvíře odchytli a následně jej dopravili do psího útulku v Sečské ulici, kde byl tento pes bez obojku i evidenční známky umístěn do připraveného kotce.

Dva páry ukradených dámských bot ve Family Centru

V 16.15 hodin požádal strážníky o spolupráci operační důstojník Policie ČR, neboť bylo třeba prověřit oznámení pracovnice prodejny s obuví v obchodním centru v ulici SNP, kde mělo dojít ke krádeži bot. Hlídka po příjezdu obdržela popis osoby, která v obchodu odcizila dva páry dámských bot. Strážníci následně prověřili okolí nákupního centra, avšak s negativním výsledkem. Celá událost byla zadokumentována a následně bude postoupena přestupkové komisi při MěÚ Chrudim.

Auto s nastartovaným motorem na Palackého třídě

O třicet minut později vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení na Palackého třídu, kde se na jednom z parkovišť nacházel zaparkovaný automobil s cizí státní registrační značkou, který měl podle oznamovatele přes hodinu bezdůvodně nastartovaný motor. Hlídka při příjezdu na uvedené parkoviště už vozidlo nikde nezaregistrovala.

Zloděj se bude zpovídat před přestupkovou komisí

V 16.47 hodin bylo strážníkům oznámeno, že v supermarketu na Palackého třídě došlo ke krádeži zboží. Strážníci v prodejně zastihli muže, který se ke svému jednání doznal. Vzhledem ke zjištěným okolnostem nebylo možné vyřešit přestupek na místě, hlídka proto událost zadokumentovala a následně spisový materiál postoupí přestupkové komisi při MěÚ Chrudim.

Dým vycházející z odpadkového koše v Široké ulici

Před 17. hodinou volala na linku 156 místní žena s tím, že v Široké ulici u prodejny s občerstvením zaregistrovala dým, který vycházel z odpadkového koše umístěného nedaleko tohoto občerstvení. Hlídka oznámení prověřila, ale dým na místě nezaregistrovala.

Tři podezřelí muži u hydrantu v ulici Obce Ležáků

Krátce po 18. hodině kontaktovala strážníky místní žena s tím, že v ulici Obce Ležáků zaregistrovala tři podezřelé muže, kteří se pohybovali u hydrantu, přestože zjevně nešlo o pracovníky Vodárenské společnosti Chrudim. Na místo vyjela hlídka, která zde však muže nezastihla. Při kontrole hydrantu strážníci žádné poškození nezaregistrovali, proto následně odjeli.

Pár se choval drze k personálu Chrudimské nemocnice

Několik minut před 19. hodinou byli strážníci přivoláni do Chrudimské nemocnice, kde se u jedné z ambulancí nacházel sedící pár – muž a žena, kteří byli drzí ke zdravotnickému personálu. Hlídka po příjezdu tyto lidi z nemocnice vykázala.

Pod Širokými schody stál automobil s otevřemi dveřmi

Přesně o půl desáté večer informoval strážníky místní občan o tom, že pod Širokými schody zaregistroval zaparkovaný automobil, který měl otevřené přední dveře a v jeho okolí se nikdo nenacházel. Hlídka provedenou lustrací vozidla zjistila jeho majitele, kterého se následně podařilo kontaktovat. Ten se po chvíli dostavil na místo a po vizuální kontrole interiéru automobil zabezpečil.

Opilého bezdomovce s bolestmi na hrudi odvezla sanita

V sobotu 10. února v 01.57 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Havlíčkovy ulice, kde se k herně opakovaně vracel podnapilý bezdomovec. Hlídka po příjezdu zastihla v podniku muže bez domova z Chrudimi, který si stěžoval na bolest na hrudi, proto strážníci přivolali sanitu, jehož osádka převzala muže do své péče a dopravila jej k vyšetření do nemocnice.

Rvačka mezi opilými mladíky před barem v Široké ulici

Ráno po půl čtvrté zaregistroval operátor městské policie prostřednictvím kamery městského kamerového systému na Resselově náměstí, že došlo před barem v Široké ulici k vzájemnému fyzickému napadení mezi dvěma mladými muži. Na místo incidentu byli přivoláni strážníci, kteří oběma mužům zabránili v dalším napadání. Protože oba mladíci jevili známky požití alkoholu, byla u obou provedena orientační dechová zkouška na alkohol, kdy každý z mladíků nadýchal přes dvě promile alkoholu. Jelikož ani jeden z nich následně na výzvu hlídky nemohl žádným způsobem prokázat svoji totožnost, byli oba předvedeni na Policii ČR, kde byly zjištěny jejich totožnosti. Poté byli oba vyzváni, aby se ve stanoveném termínu dostavili do služebnu městské policie, a to za účelem sepsání zápisu o podaném vysvětlení, což v danou chvíli nebylo možné vzhledem k jejich stavu. Celá událost bude následně zadokumentována a postoupena k dořešení přestupkové komisi při MěÚ Chrudim.

Parkovačka časně ráno po udání v Malecké ulici

Po šesté ráno volal na linku 156 místní občan s tím, že v Malecké ulici řidič nesprávně zaparkovaného automobilu porušil vodorovné dopravní značení žluté barvy. Strážníci za stěrač takto zaparkovaného vozidla umístili výzvu pro nepřítomného řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here