Chystá se rekonstrukce historického centra Pardubic za více než 25 milionů korun

0
701
Historické centrum Pardubic. Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Pardubice připravují rekonstrukci v současné době asi nejzanedbanější části historického centra. Pokud záměr v příštím týdnu schválí zastupitelstvo města, začne příprava obnovy Wernerova nábřeží a ulic Kostelní, Pod Sklípky a Bartolomějská. Revitalizace území o přibližné rozloze 3350 metrů čtverečných bude podle hrubého odhadu stát více než 25 milionů korun (s DPH). Začít by mohla již ve druhé polovině příštího roku.

Logická revitalizace jádra městské památkové zóny

„Veřejná prostranství jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme a poznáváme. Jsou zároveň místem, kde ve městě trávíme nejvíce času. Kvalita veřejných prostranství je základem kvality života ve městě. Rekonstrukce těchto ulic, které jsou celoměstsky důležitými veřejnými prostory v historickém centru města, je tedy logickou etapou revitalizace jádra městské památkové rezervace,“ říká Jaroslav Menšík, starosta MO I, do něhož městská památková rezervace spadá.

Výrazně se zlepší podmínky pro chodce a cyklisty

V celém prostoru, který má v současné době funkci obytné zóny, má být preferována nemotorová doprava, naopak podmínky pro chodce a cyklisty by se v křivolakých ulicích se starobylým dlážděním měly výrazně zlepšit. Změnou kvality povrchu ulic se zlepší také podmínky pro provozovatele restauračních předzahrádek, což přispěje ke zvýšení atraktivity této historické části města. V celém území bude doplněn mobiliář, zeleň na Wernerově nábřeží zůstane zachována, budou ale upraveny podmínky pro to, aby prosperovala i v dalších letech. Důležitým aspektem rekonstrukce je respektování historického kontextu místa a použití kvalitních materiálů.

S rekonstrukcí začne současně oprava dožilé kanalizace

Projektová příprava celé akce musí být podle starosty Menšíka koordinována se správci sítí tak, aby při samotné rekonstrukci byla obměněna i již dožilá infrastruktura. „Například kanalizace je tu ve velmi špatném stavu a Vodovody a kanalizace čekají s její výměnou právě na zahájení rekonstrukce,“ dodává starosta Menšík.

Rekonstrukce by měla začít v druhé polovině příštího roku

V současné době je hotová rozvaha o rekonstrukci uvedeného území, kterou zpracoval Ing. arch. Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta MmP. Následovat bude výběr projektanta, který zpracuje potřebné stupně projektových dokumentací pro územní a stavební řízení za aktivní účasti veřejnosti. Samotná rekonstrukce by mohla začít ve druhé polovině příštího roku případně v roce 2020.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here