Chrudimské Desatero? Chybí multifunkční hřiště, cyklostezky se dají postavit účelněji a sběrný dvůr by mohl vydělávat

0
2587
Návrh Marka Točoně, jak se dostat z města na Podhůru. Foto: Marek Točoň

Jak jste si už mohli všimnout, blíží se další ročník chrudimského Desatera. Je to téměř rok, co jsem vytvořil video, ve kterém jsem propagoval vznik multifunkčního hřiště – sportovního parku. Věci se mají tak, že tento projekt získal od veřejnosti velký počet hlasů a dostal se až k chrudimskému zastupitelstvu, které odsouhlasilo, že se tímto bodem bude zabývat. Děkuji všem, co si našli chvíli a podpořili tento projekt tím, že hlasovali ve veřejné anketě. Městu jsme tím dali najevo, že si tu opravdu takové místo přejeme.

Cyklostezka by pokračovala ze silnice I/37 dál na Podhůru po polní cestě, která je v majetku města, a která by se dala zpevnit asfaltovou škrabankou od ŘSD po rekonstrukci a zklidnění výpadovky na Slatiňany, kde mají vzniknout dva cyklopruhy. Nemuselo by se tedy tolik utrácet za stavební práce a už vůbec ne za výkup soukromých pozemků. Foto: Marek Točoň

Město beze snahy, naopak pomoc od zastupitele Pilného

Bohužel, po odhlasování Desatera jsem nezaznamenal nějakou iniciativu nebo snahu, aby se tímto bodem město nadále zabývalo. Na dalších dvou zastupitelstvech jsem tento projekt připomínkoval a s pomocí zastupitele Františka Pilného (ANO 2011) se nám podařilo prosadit požadavek na změnu v územním plánu u pozemku, který se nachází v Píšťovech. Podle Šárky Trunečkové (SNK ED) se nyní čeká, zda dojde ke schválení.

Existují další možnosti, jak dát cyklostezce od Tesca smysl. Žádná taková totiž v Chrudimi ještě neexistuje. V tomto případě by se bylo možné dostat do Vlčnova, na Tři Bubny nebo až do Zaječic a zpátky do Chrudimě. Foto: Marek Točoň

Existují levnější a účelnější varianty sítě cyklostezek

Další problém, který Chrudim trápí už několik let, je cyklostezka na Podhůru. Domnívám se, že přitom existuje jednoduché řešení, jak tento problém vyřešit. Stezka by mohla vést podél Tesca propojením dvou komunikací. Materiál na stavbu polních cest by se dal využít od ŘSD z plánované přestavby silnice Chrudim – Slatiňany I/37. Náklady by tak byly oproti stezce, kterou město Chrudim chystá už přes deset let, zanedbatelné. Město by se také vyhnulo dlouholetým průtahům o směnám pozemků s chrudimským developerem Milanem Kuštou a dalším výkupům pozemků od soukromých osob. V návaznosti na cyklotrasu by mohla vzniknou i stezka na Zaječice, která by vedla přes Tři Bubny. Vznikla by tak síť cyklostezek, která by propojila Chrudim s okolními vesnicemi a poskytla cyklistům možnost bezpečné jízdy klidnou krajinou.

Sběrný dvůr by mohl prodávat nepotřebné věci zájemcům

Stejně tak mě zaujala myšlenka RE-USE Centra. Jedná se o projekt, který v zahraničí už běžně funguje. Ve zkratce jde o to, že Technické služby Chrudim využijí k prodeji věci, které by lidé odvezli do sběrného dvora jako nepotřebné. Z tržby těchto prodaných věcí, pro které jiní lidé najdou využití, může pak město například hradit dětská hřiště. V ČR se touto problematikou zabývají větší města, jako jsou například Praha, Brno, ale i nedaleké Vysoké Mýto.

Nabízí se spousta dalších možností, jak přispět k dalšímu rozvoji města. Často se mluví o psích parcích, železniční zastávce u Tesca, nedostatku cyklostezek a podobně. Přijďte i vy, ve středu 21. února v 16.30 hodin do Velkého sálu Muzea v Chrudimi se svými nápady.

Marek Točoň

Video: EcoDepot Montreal
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here