Město vyzývá občany, aby pomohli určit radnici nejzávažnější problémy Chrudimě

0
703

Město si chce ověřit výstupy z veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim, které se uskutečnilo 21. února ve Velkém sále chrudimského Muzea, a vyzývá občany, aby se přidali k těm, kteří přišli veřejně diskutovat a hlasovat o žebříčku nejpalčivějších problémů našeho města. Uspořádalo proto veřejnou anketu spolu s anketním lístkem, který bude občanům k diskopozici v dubnovém vydání Chrudimského zpravodaje.

Hlasovat lze i smskou nebo přes elektronický lístek

Hlasovat bude možné také smskou ve tvaru A14 mezera 1. odpověď mezera 2. odpověď (např. A14 A C) na číslo 469 657 111, nebo prostřednictvím elektronického hlasovacího lístku, který je k dispozici na internetové adrese: https://survey123.arcgis.com/share/cdac9b6254554ddd922c2761a5977593. Během hlasování bude přitom možné vybrat maximálně dva problémy, které hlasující považují za nejaktuálnější a které by měly mít v řešení přednost před ostatními. A mezi kterými problémy si mohou občané vybrat? Najdete je níže.

Mezi celkem čtrnácti problémy lze hlasovat jen pro dva

A. Iniciovat zřízení střediska EKIS, energetické konzultační a informační středisko
B. Obohatit kulturní program v rámci festivalu „Loutkářská Chrudim“ (veřejné koncerty, hudební představení)
C. Revitalizovat dětská hřiště a zahrady u škol a školských zařízení
D. Revitalizovat náhon Na Valše (plovárna)
E. Revitalizovat zahrady – vznik komunitní zahrady na Strojařích (prostor za DPS)
F. Rozšířit nabídku promítacích dnů v Městském kině Chrudim u žádaných programů
G. Rozšířit právní služby pro sociálně/zdravotně znevýhodněné
H. Snížit rychlost v úseku Chrudim – Slatiňany (dle projektu ŘSD)
I. Snížit rychlosti v ul. Na Ostrově (30 km/h)
J. Vybudovat multifunkční hřiště (interaktivní pomůcky, lezecká stěna, venkovní posilovna, inline stezka, odpočinková zóna)
K. Vybudovat novou sportovní halu
L. Vyhledat prostor pro oplocenou louku pro psy
M. Vytvořit živé nábřeží – relaxační místa, lavičky, přístup k vodě, méně parkoviště
N. Zajistit vhodný prostor pro vybudování Re-use centra (znovu využití odpadu) na území města Chrudim

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here