Parkovací dům před hotelem Bohemia pro Kuštu nepřipravujeme, odmítl starosta spekulace

0
645
Foto: Roman Zahrádka

Pondělní zastupitelstvo prolétlo prvními devatenácti body programu jako nůž máslem, avšak zarazilo se u dvacátého bodu, kterým byl návrh starosty Petra Řezníčka (SNK ED) na ukončení nájemní smlouvy s firmou Homa holding na městské pozemky před hotelem Bohemia. Důvodem k vypovězení měla být neochota uvedené společnosti k výstavbě dvoupodlažního parkovacího domu v uvedené lokalitě. Zástupci jednotlivých politických klubů se ale nakonec po vleklé debatě zastupitelů shodli na tom, že odloží rozhodnutí minimálně do května.

Půlpánová: odhaduji trvání sporu na dva, až dva a půl roku

Vezměme to ale hezky od začátku. Důvodovou zprávu měla zastupitelům objasnit vedoucí právního odboru MěÚ Chrudim Dana Půlpánová, která se odvolala na stanovisko dvou najatých advokátek – Jany Malé a Jany Zwyrtek Hamplové, které městu doporučily odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu. Jak Půlpánová dodala, město mělo k tomuto kroku přistoupit už v roce 2015, kdy bylo zřejmé, že firma Homa holding není schopna splnit podmínky smlouvy. Musela se zároveň vyjádřit k dopisu jednatele firmy Jiřího Mařase, který městu pohrozil v případě vypovězení smlouvy hned dvěma žalobami – uplatněním nároku na úhradu devíti milionů korun, které firma doposud před hotelem proinvestovala, a žalobou na neplatnost výpovědi, která může znemožnit na pozemku po dobu soudního sporu jakoukoliv jinou investici. Půlpánová však v této souvislosti zapochybovala, jestli zmíněných devět milionů zhodnotilo vůbec městský pozemek, a odhadla, že soudní spor může trvat dva, maximálně dva a půl roku.

Má nájemní smlouva s firmou Homa holding nedostatky?

S jejím vysvětlením nebyl však spokojen městský zastupitel František Pilný (nezávislý za ANO 2011), který je sám stavitel. Okamžitě se proto po zahájení rozpravy obrátil na starostu a vyčetl mu, že měl nejprve svolat pracovní seminář zastupitelstva a na něm zvážit za účasti odborníků všechna možná rizika. „Nelze v tomto případě rozhodovat z jedné vody na čisto. Nevím, co vás k tomu vede,“ řekl na adresu starosty a připomněl, že nikdo ze zastupitelů neobdržel před schůzí nájemní smlouvu s firmou Homa holding, z níž vyplývají smluvní sankce na obou stranách. „Nechci vypadat jako advokát Homa holdingu a jsem pro parkovací dům, ale mrzí mě, jak se k nám, zastupitelům, chováte. Je to přinejmenším neslušné,“ odvětil Pilný starostovi a vytasil se s nájemní smlouvou, kterou zastupitelé postrádali. „Mám ji ještě z doby, kdy pracoval v jedné z komisí města Luboš Motyčka (pozn. redakce zesnulý majitel Evony Chrudim), podle kterého má smlouva řadu nedostatků a není jednoduché ji vypovědět. Je proto otázkou, jestli chceme kvůli tomu trpět, nebo stav napravit tím, že budeme s firmou efektivně jednat,“ prohlásil František Pilný s tím, že se starosta při svém jednání unáhlil.

Starostovo překvapení: postavíme parkoviště na náklady města

Na jeho slova musel starosta Řezníček reagovat. Popsal mimo jiné dosavadní průběh schůzek i korespondence s jednatelem Mařasem a poprvé předstoupil před zastupitele s tím, že loni v listopadu nabídl firmě Homa holding, že za ní město Chrudim vybuduje parkovací dům na své náklady odhadem za 25 až 32 milionů korun a umožní jí ho užívat stejně jako chrudimské veřejnosti. „Není tedy pravda, jak se říká, že chystám parkovací dům pro jiného investora, například pro Milana Kuštu,“ odmítl starosta rázně Mařasovy spekulace. Vzápětí se rozproudila zdlouhavá diskuze, v níž se přihlásili o slovo zastupitelé Jaroslav Moučka (KSČM), Ondřej Kudrnáč a David Kasal (oba ANO 2011), Petr Lichtenberg a Josef Káles mladší (oba Svobodní) nebo místostarostové Jan Čechlovský (ODS), Miroslav Tejkl a Jaroslav Trávníček (oba ČSSD). Tím nespokojeným byl ale znovu František Pilný. „Vůbec nic z toho, co jste řekli, nerozporuji. Také chci, aby ohyzdná jáma před hotelem zmizela, ale tato debata nikam nevede. Hovořil jsem o semináři, kde jsme se o tom všem mohli poradit. Zatím to spíš vypadá na dlouhodobý spor, u něhož se obávám, že nebudeme úspěšní, a firma Homa holding po nás bude chtět nepřiměřeně vysokou náhradu. Silové řešení není podle mne za současné situace správnou cestou a zakonzervuje stav před hotelem na několik dalších let. Měli bychom být tedy lépe nachystáni, jinak si nejsem jistý, jestli nepostupujeme diletantsky,“ upozornil zastupitel Pilný. Jeho slova podpořil také první místostarosta Trávníček. „Jsem si vědom, že povrchové parkoviště o kapacitě zhruba 100 míst není nejideálnější řešení, je ale třeba se vrátit k jednání. Tím nechci říct, že bojuji za Mařase, ale na rozdíl od některých ve vedení města jsem podnikal a vím, co podnikání obnáší. A my nejednáme,“ uvedl Trávníček s tím, že by hotel neměl být závislý na jiném provozovateli parkoviště, o jehož kapacitě i podobě by se dalo vyjednávat.

Výpověď je cesta k funkčnímu hotelu, namítal Řezníček

Debata se následně vedla o starostově odvolání proti rozhodnutí stavebního odboru MěÚ Chrudim, který prodloužil firmě Homa holding stavební povolení. Některé zastupitele zajímalo, proč tak učinil bez jejich vědomí. Například zastupitel Kudrnáč, který má bohaté zkušenosti s řízením dřívějšího Okresního úřad Chrudim i s působením ve funkci tajemníka městského úřadu, prohlásil, že je k takovému úkonu zapotřebí souhlas městské rady. Starosta to ale rozporoval s tím, že byl pověřen zastupitelstvem k tomu, aby v celé věci jednal. K autorství uvedeného odvolání se následně přiznal místostarosta Čechlovský. „Je úsměvné, že první, co zde pokaždé slyšíme: rada města doporučuje. A tady, v tak zásadní věci, jako je výpověď smlouvy, která hrozí nemalým rizikem, se tak nestalo. Neřešme zde, kdo měl, či neměl právo odvolání podepsat. Mělo být však starostou projednáno v městské radě, a pokud ne, měl ho delegovat na příslušný odbor,“ argumentoval Ondřej Kudrnáč. „Nemám rád, když se šermuje domněnkami nebo nepravdami. Radní včetně místostarostů věděli, že dojde zřejmě k výpovědi. Stejně tak nešermujme pojmem, že bude parkoviště stavět Kušta. Jde nám přeci o funkční hotel. A pokud s ním chceme pohnout, tak je výpověď cesta. A čím dříve k ní přistoupíme, tím lépe,“ namítal starosta Řezníček, který v reakci na nekonečnou debatu vyzval po jednom zástupci z každého politického klubu, aby se odebrali do jeho kanceláře hledat kompromis.

Vleklá kauza hotelu Bohemia byla odložena na květen

„Shodli jsme se na tom, že by smlouvy měly být dodržovány,“ řekl po jednání zástupců politických klubů starosta. „Stejně tak jsme se shodli na tom, že by v prostoru před hotelem měly být respektovány platné dokumenty. Dohodli jsme se současně, že každý klub vyšle v průběhu dubna po jednom zástupci na jednání s firmou Homa holding, aby se přesvědčili, že jednání nejsou snadná. Proto navrhuji stažení tohoto bodu z programu jednání a vrátíme se k němu v květnu,“ uzavřel starosta. Jeho návrh byl jednomyslně schválen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here