Dva odtahy během jediného dne a stížnost na náklaďáky devastující ulici Na Kopci

0
460
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ve středu 21. března se před devátou ráno obrátili na strážníky s žádostí o pomoc pracovníci městského úřadu, kteří obdrželi informaci, že v ulici Vrchlického parkuje osobní automobil přímo nad kanálovou šachtou, kterou je třeba zpřístupnit. Hlídka po příjezdu provedla lustraci tohoto auta a následně úředníkům poskytla kontakt na jeho majitele.

Dopravní nehoda na dvoře úřadu na Masarykově náměstí

Asi v 9.45 hodin obdrželi strážníci oznámení o dopravní nehodě, která se udála na dvoře úřadu na Masarykově náměstí, kde řidička nabourala do zaparkovaného vozidla. Hlídka ale zjistila, že se už žena poblíž svého automobilu nenachází. Majitelka poškozeného auta uvedla, že vyčká na místě do příchodu této řidičky, aby společně sepsaly podklady pro pojišťovnu. Pokud by nakonec byla zapotřebí přítomnost strážníků či policistů, sama je prý telefonicky přivolá.

Odtažení auta ve Svěchyňově ulici za stání na chodníku

V 10.06 hodin byli strážníci přivoláni do Svěchyňovy ulice, kde parkoval nesprávně automobil na chodníku a zároveň bránil řidiči jiného vozidla ve vyjetí z řady stojících vozidel. Hlídka nejprve provedla lustraci zaparkovaného automobilu, aby zjistila jeho majitele. Toho se však nepodařilo kontaktovat, proto byla na místo přivolána odtahová služba, která zaparkované vozidlo odstranila.

Další odtah osobního automobilu na Tyršově náměstí

V 11.15 hodin volal místní občan s tím, že na Tyršově náměstí parkuje automobil přímo v křižovatce. Po příjezdu hlídka zjistila, že řidič tohoto auta vytvořil překážku silničního provozu, proto strážníci rozhodli o jeho odstranění z komunikace přivolanou odtahovou službou. Později se do služebny strážníků dostavil řidič tohoto vozidla, kterému byl po vyřešení dopravního přestupku automobil vydán.

Stížnost řidiče na neprůjezdnost Havlíčkovy ulice

Před půl jednou odpoledne vyjeli strážníci do Havlíčkovy ulice, kde podle oznámení řidiče parkovaly automobily takovým způsobem, že dotyčný muž nemohl ulicí projet. Před příjezdem však hlídka obdržela od oznamovatele informaci, že už se mu projet podařilo, neboť průjezdnost ulice byla obnovena. Strážníci situaci na místě prověřili a poté zase odjeli.

Vykázání bezdomovce ležícího na lavičce na Borzně

V 15.30 hodin bylo strážníkům oznámeno, že na Borzně leží na lavičce opilý bezdomovec. Hlídka v něm po probuzení zjistila místního obyvatele, který se orientoval, a následně ho odsud vykázala.

Dodávka na vyhrazeném místě na Žižkově náměstí

Po 17. hodině upozornil místní občan strážníky na to, že na vyhrazeném parkovacím místě na Žižkově náměstí parkuje neoprávněně dodávkový automobil. Hlídka informaci prověřila a zjistila, že nejde o přestupek, neboť ve vozidle byla umístěna příslušná parkovací karta.

Otřesy a sesuvy půdy kvůli náklaďákům v ulici Na Kopci

Asi v 17.30 hodin byli strážníci přivoláni do ulice Na Kopci, kudy projížděly těžkotonážní nákladní automobily, které převážely stavební materiál, přestože je zde vjezd vozidlům s hmotností převyšující šest tun zakázán. V důsledku toho pak dochází k otřesům, sesuvům půdy a komunikace je v havarijním stavu. Během přítomnosti hlídky na místě nebyl však žádný nákladní automobil zaregistrován. Strážníci tedy oznamovateli přislíbili, že následující den záležitost zkonzultují s pracovníky Odboru dopravy a Stavebního odboru MěÚ Chrudim. Zde ale vyšlo najevo, že v ulici žádné hmotnostní omezení pro řidiče automobilů neplatí, proto hlídka pořídila fotodokumentaci, kterou společně s vypracovaným oznámením o sesuvu půdy předala pracovníkům příslušného odboru městského úřadu k dalšímu opatření. O dalším postupu bude oznamovatel následně vyrozuměn.

Bezdomovec pobýval v suterénu Chrudimské nemocnice

Ve 21.53 hodin volala na linku 156 pracovnice Chrudimské nemocnice s tím, že u nich v suterénu přebývá bezdomovec. Hlídka tohoto muže však nide nezaregistrovala, neboť budovu mezitím opustil.

Opilec obtěžoval večer v prodejně benzinky Shell

Krátce po půl jedenácté večer vyjeli strážníci do Dašické ulice, kde se v prodejně čerpací stanice Shell pohyboval muž pod vlivem alkoholu, který odmítal stanici opustit. Po příjezdu hlídka obdržela informaci od personálu, že se dotyčný zalekl a před příjezdem strážníků odešel pryč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here