Katolická a evangelická církev v Chrudimi chystají na Velikonoční svátky řadu bohoslužeb

0
1339

Ve čtvrtek 29. března v 17 hodin zahajuje v Chrudimi katolická církev Velikonoční bohoslužby. Věřící si při této příležitosti připomenou Zelený čtvrtek – památku ustanovení Večeře Páně. O hodinu později následuje v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá s obřadem umývání nohou.

Kostely Nanebevzetí Panny Marie a svaté Kateřiny

Na Velký pátek 30. března připomene církev věřícím v kostele Nanebevzetí Panny Marie den smrti Pána Ježíše na kříži, a to v 15 hodin křížovou cestou a v 18 hodin velkopátečním obřadem. Bílá sobota 31. března je věnována na témže místě dnu ticha u Božího hrobu, ve 20 hodin bude proto uspořádána mše svatá, tzv. velikonoční vigilie. Nejvíce bohuslužeb bude vykonáno na Boží hod velikonoční v neděli 1. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se koná od osmi hodin ráno mše svatá, od 10.30 hodin dopoledne potom následuje mše svatá v kostele ve Vejvanovicích a od 18 hodin v kostele svaté Kateřiny v Chrudimi.

Pašijní čtení, meditace, písně a svatá večeře Páně

Velikonoce si připomene také Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubické ulici, a to na Zelený čtvrtek 29. března v 17 hodin, kde se uskuteční pašijní čtení, meditace a písně. Na Velký pátek 30. března v devět hodin ráno se koná bohoslužba se svatou večeří Páně, dále o Velikonoční neděli 1. dubna od devíti ráno následují bohoslužby se svatou večeří Páně a s vystoupením pěveckého sboru.

Odkazy na katolické a evangelické bohoslužby

Katolické Velikonoce v Chrudimi – více zde: https://www.farnost-chrudim.cz/bohosluzby
Evangelické bohoslužby v Chrudimi: http://chrudim.evangnet.cz/docs/sbordopis2018velikonoce.pdf

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here