Pardubická radnice získá nazpět svůj starobylý ráz z konce 19. století

0
850
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Historická pardubická radnice, která právě prochází rekonstrukcí, by měla během nutných oprav získat opět svůj starobylý ráz. Část interiérů bude zrekonstruována do podoby, jakou měla radnice na konci 19. století, kdy byla na Pernštýnském náměstí postavena. Umožnilo to čtvrteční rozhodnutí zastupitelů navýšit rozpočet stavby o 30 milionů korun nevyčerpaných z městského rozpočtu v loňském roce.

Podstatný nárůst nutných stavebních prací

Při zahájení stavebních a bouracích prací, po dalších provedených sondách a probíhajícímu stavebně technickému průzkumu došlo k podstatnému nárůstu nutných stavebních prací vyvolaných mimo jiné špatným stavem některých konstrukcí a rozvodů. Je například nutné vyměnit mnohem více trámů, než se původně předpokládalo, což je spojeno se zásahy do stropních konstrukcí a omítek stropů, bude třeba nechat vyrobil větší množství historických dlažeb, opravit celé vnitřní hlavní kamenné schodiště, ve větším rozsahu bude třeba opravit venkovní fasády a podobně. Celkem toto navýšení přijde na více než 16,5 milionu korun (včetně DPH).

Společné prostory získají vzhled z roku 1894

Navýšení finančních prostředků také umožní zrestaurování historických maleb v chodbách radnice. Společné prostory tak získají stejný vzhled, jaký měly v roce 1894, kdy byla novorenesanční budova dostavěna. Původní projekt počítal s komplexní rekonstrukcí maleb pouze na části stěn a stropů, zbývající plochy měly být podle projektu jako v předchozích letech bílé. Restaurátoři po průzkumu konstatovali, že pět až osm vrstev různých hlinkových nátěrů, které původní malbu kryly, se po promočení dalším nátěrem uvolní a odpadne. Jediným možným řešením bylo odstranění několikavrstvého bílého nátěru oškrábáním bez poškození originálních fragmentů původní historické výmalby. Ty jsou v současné době k vidění na celé stavbě, odhaleny ale zůstanou po zrestaurování pouze na chodbách. V kancelářích politického vedení budou zrekonstruovány malby stropů, stěny budou po fixaci historických nátěrů vymalovány v odstínech dohodnutých s architekty. Zrestaurování původních maleb v tomto rozsahu přijde zhruba na 15 milionů korun, dodavatele těchto prací město vybere v otevřeném zadávacím řízení.

Napadení dřevomorkou nezastavilo ani ošetření stropů

Rekonstrukce objektu, která začala letos v lednu, byla neodkladná, neboť stropy budovy byly napadeny dřevomorkou. Nezastavilo ji ani ošetření dřevěných konstrukcí při částečné rekonstrukci v letech 1993 a 1994. Stavbu, s původním rozpočtem zhruba 67 milionů korun provádí sdružení společností Chládek a Tintěra a Marhold.

Na konci 19. století nedostačovala už radnice potřebám města

Radnice na Pernštýnském náměstí je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Stojí uprostřed severní strany náměstí, na místě původní radnice vystavěné v roce 1759. Na konci 19. století stará radnice nedostačovala potřebám rozkvétajícího města, a tak byla na jejím místě a na místě dvou sousedních domů postavena v letech 1892-1894 nová novorenesanční radnice podle projektu Jana Weyricha. Její průčelí zdobí sgrafita, ve druhém patře mezi okny jsou alegorické postavy Nezištnosti, Přímosti, Poctivosti a Svornosti od Karla Klusáčka. Nad okny prvního poschodí je osm medailonů hlav českých panovníků: Vratislav II., Přemysl Otakar II., Václav II, Karel IV., Václav IV., Jiří Poděbradský, Vladislav II a Rudolf II. Na štítě budovy stojí socha Vojtěcha z Pernštejna. Na dvou věžích radnice jsou pak čtyři reliéfy: měšťan (alegorie zámožnosti), šlechtična (oddanost), řemeslník (ráznost), měšťanka (domácnost).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here