Z Májova byl ohlášen hromadný úhyn ryb v řece. Podle rybářů šlo však jen o důsledek zaplísnění loňské násady

0
790
Ilustrační foto: Pixabay.com

V neděli 1. dubna před sedmou ráno vyjeli strážníci na základě anonymního oznámení do Malecké ulice, kde několik řidičů zaparkovalo své automobily tak, že porušili vodorovné dopravní značení žluté barvy. Hlídka na místě zaregistrovala celkem čtyři vozidla, za jejichž stěrače umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Registrační značka auta skončila na oddělení ztrát a nálezů

V 11.57 hodin volal na linku 156 místní občan s tím, že před supermarketem v ulici SNP nalezl registrační značku motorového vozidla, kterou odevzdal personálu prodejny. Hlídka v supermarketu značku vyzvedla a následně ji odevzdala do depozitu Oddělení ztrát a nálezů MěÚ Chrudim.

Dvojice bezdomovců byla vykázana z domu V Hliníkách

Krátce před půl druhou odpoledne byli strážníci přivoláni do ulice V Hliníkách, kde do jednoho z domů vešli podle oznamovatele dva bezdomovci. Jeden z nich nesl v ruce dřevěné prkno, které pocházelo z lavičky umístěné v Městském parku, druhý zase dřevěnou podpěru od mladého stromku. Když hlídka tyto muže kontaktovala, oba uvedli, že zmíněné předměty nalezli volně položené v parku. Strážníci je poté z bytového domu vykázali a uvedené předměty museli vrátit na původní místo.

Parkování auta na trávníku u hřiště ve Svěchyňově ulici

O půl druhé odpoledne bylo strážníkům oznámeno, že ve vnitrobloku domu ve Svěchyňově ulici parkuje automobil na travnaté ploše přímo u dětského hřiště. Během jízdy na místo obdrželi však strážníci informaci od oznamovatele, že zmíněné vozidlo mezitím odjelo pryč.

Signál o narušení objektu vycházel z budovy soudu

Ve 13.40 hodin požádal strážníky o spolupráci vzhledem k vytížení vlastních hlídek operační důstojník Policie ČR. Bylo třeba prověřit budovu soudu na Všehrdově náměstí, odkud obdržel signál o možném narušení objektu. Hlídka tedy budovu zkontrolovala, avšak žádné narušení neshledala. O tomto zjištění byla vyrozuměna Policie ČR.

Oznámení o hromadném úhynu ryb v řece na Májově

Před 14. hodinou oznámil na linku 156 místní občan, že obdržel od místních obyvatel informaci o úhynu značného množství ryb v řece na Májově. Strážníci tedy prověřili tok řeky v této lokalitě, kde zaregistrovali celkem pět uhynulých kaprů. Následně toto zjištění oznámili členům Českého rybářského svazu v Chrudimi, kteří uvedli, že šlo v tomto případě o přirozený úhyn ryb z loňské násady, k němuž došlo v důsledku nemoci zaplísněním. Protiprávní jednání tedy nebylo shledáno.

Auto s demontovaným motorem a rozbitým oknem

V 17.50 hodin strážníci zaregistrovali během hlídkové činnosti u garáží v ulici K Ploché dráze zaparkovaný automobil, který měl částečně demontovaný motor a rozbité boční okno. Provedenou lustrací byl zjištěn jeho majitel, kterého se však nepodařilo kontaktovat, proto byla požádána o pomoc Policie ČR, jež dotyčného muže z Rabštejnské Lhoty vyrozuměla.

Podezření na únik plynu z domu ve Štěpánkově ulici

Přesně o půl sedmé večer požádal strážníky opět o spolupráci operační důstojník Policie ČR, neboť zasahující hasiči potřebovali asistenci při podezření na únik plynu v jednom z domů ve Štěpánkově ulici. Po příjezdu do ulice obdržela však hlídka informaci, že jejich asistence nebude zapotřebí.

Krádeže zboží v supermarketu se musela ujmout policie

Po půl desáté večer obdrželi strážníci oznámení o krádeži zboží v supermarketu v ulici SNP. Vzhledem k vytížení strážníků při hlídkové činnosti ve Slatiňanech bylo oznámení předáno k vyřízení Policii ČR.

Noční zábava v bytu rušila obyvatele Pardubické ulice

V pondělí 2. dubna asi v 01.15 hodin byli strážníci přivoláni do Pardubické ulice, kde docházelo k rušení nočního klidu křikem, který vycházel z bytu. Hlídka poté jednala s jeho obyvatelem, který měl doma návštěvu několika kamarádů a přislíbil, že okamžitě zjedná nápravu. Po vyřešení přestupku strážníci odjeli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here