Konečně! Po letech rozporů si provozovatelé letního kina plácli s vedením města, jak bude vypadat prostor za Muzeem

0
594
Foto: Městský úřad Chrudim - tiskový odbor

Radní města vzali na vědomí jednomyslnou shodu pracovní skupiny sestavené ze zástupců města a současných provozovatelů areálu a schválili návrh konceptu řešení prostoru letního kina za Muzeem. Uvedl to na městském webu mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Výsledky jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina se shodla, že dopracováním projektu na základě dalšího zpřesněného zadání by měl být pověřen architekt Václav Škarda. Pracovní skupina na základě výstupů z posledního veřejného projednání a dalších jednání projednala jednotlivá témata a okruhy k řešení. Shodla se mimo jiné na následujícím (kompletní závěry naleznete v zápisu níže):

Koncept letního kina

– stávající promítací stěna zůstane zachována;
– zůstane zachováno pevné jeviště, které bude nutno vybudovat znovu;
– jeviště musí být s okolní plochou lépe propojeno;
– zůstane zachováno sesvahované hlediště s kapacitou 300–500 stálých míst k sezení, oproti dnešnímu stavu by měly být zpět přidány asi dvě řady laviček;
– bude vybudována nová patrová (pocitově subtilní) stavba, která bude zahrnovat promítací místnost a WC, místnost na občerstvení a sklad (ve spodním podlaží).

Foto: Bioletak.cz

Koncept parku

– musí být zachována okružní cesta parkem (rozhodně přírodního charakteru, ne asfalt);
– měly by být řešeny přístupy k vodě (k řece i náhonu);
– je nutné zachovat maximum stávající vzrostlé zeleně, optimální je přidání nové výsadby vysokokmenných stromů;
– prostor rohu poloostrova za promítací stěnou musí být připraven k využití pro veřejnost.

Koncept nádvoří

– nádvoří zůstane jako „vydlážděná“ zpevněná plocha, určitě zůstane zachován rozsah dláždění v území mezi náhonem a řekou, rozsah směrem k letnímu kinu (velikost bude maximálně v rozsahu posledního návrhu architekta Škardy, navrhovaná zpevněná plocha se může zmenšit);
– počet stálých parkovacích míst bude oproti původním požadavkům výrazně snížen (nutné zachovat minimálně pro služební vozy Chrudimské besedy, Regionálního muzea, obsluhu a navážení, atd.); parkování bude určitě řešeno v prostoru kolmo k řece Chrudimce;
– nádvoří nebude rozhodně k dispozici pro veřejné parkování, ze strany od Lázeňské ulice bude následně (i v dalších stupních projektu) navrženo a řešeno technickou zábranou (závora, „špunt“).

K dalšímu postupu přípravy a realizace projektu pracovní skupina doporučuje následující:

– projektově je nutné zpracovávat celý řešený prostor jako celek;
– investičně je nutno řešit nejdříve (nebude-li možnost řešit celý prostor jako celek) v I. etapě prostor Letního kina (včetně souvisejících návazností), ve II. etapě následně prostor zbývajících částí parku a nádvoří

Pracovní skupina se dále shodla na tom, že by její činnost měla pokračovat při dalším projednávání a připomínkování dalších stupňů projektu.

Kompletní výsledky jednání pracovní skupiny a koncept úprav v areálu za Muzeem zde: Letak-zapis

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here