Chrudimský kaktusář Pavlíček vyvolal po roce diskuzi o neudržované úvozové cestě v areálu bývalých Vaňkových školek

0
1246
Foto: Pixabay.com

Obyvatel Gorkého ulice, známý chrudimský kaktusář a aktivista Chrudimským patriotů Pavel Pavlíček se rozhodl po čase opět upozornit na rezervy v projektu Zdravé město a poukázal na neudržovanou úvozovou cestu z Gorkého ulice směrem na Markovice, kterou nejčastěji využívají k rekreačním účelům obyvatelé sídliště Na Rozhledně.

O lokalitu usilují developeři a chtěji ji zastavět domy

Pavlíček už zhruba rok marně žádá vedení města, aby se zapojilo do údržby této tradiční cesty v intravilánu Chrudimě, která zarůstá travinami do výše pasu a lidé se jí musí z obavy z klíšťat vyhýbat. Z lokality se tak stává rozsáhlé území uvnitř města, které se snaží pro sebe získat developeři a zastavět jej domy. Rozhodl se proto na výzvu člena stavební komise města, architekta Josefa Kopečného, oslovit městské zastupitele, aby mu pomohli problém konečně řešit. Níže proto přikládáme korespondenci, kterou obdržel od starosty Petra Řezníčka (SNK ED) a městských zastupitelů Františka Pilného a Richarda Herbsta (oba nezávislí za ANO 2011).

O investici musí rozhodnout celé zastupitelstvo města

Vážené dámy a páni zastupitelé, S panem arch. Kopečným jsme nedávno vedli rozhovor m.j. i o areálu Vaňkových školek, jeho využití v současnosti i budoucnosti. Pan architekt mne požádal, abych pro projednání ve stavební komisi shromáždil několik informací.

Odeslaný text Vám, s prosbou o podporu nastíněné vize, předkládám. Velmi se přimlouvám o to, aby jste o současnosti a budoucnosti areálu diskutovali ve svých stranách či uskupeních. Vzhledem k tomu, že v případě cesty se jedná o státní pozemek, o investici musí rozhodnout celé zastupitelstvo města. A to i přesto, že v tomto případě se jedná o investici nepatrnou, v rozsahu péče o zeleň téměř bagatelní. Zde tedy text pro pana architekta, a předem díky za Váš čas.

Pěší zkratka mezi místy, kde žijí obyvatelé Chrudimě

Pan
Arch. Josef Kopečný
Stavební komise města Chrudim

Ahoj Josefe, posílám ti informaci o („úvozové“) cestě skrz bývalé Vaňkovy školky od Gorkého ulice směrem k Markovicím. Je to tradiční – historická – cesta, využívaná snad po století (to by asi lépe formuloval někdo, kdo má možnost náhledu do historických map) občany Chrudimi i Markovic jako pěší zkratka mezi místy, dnes samozřejmě jako rekreace (nyní plná stop po běžkařích), používají ji lidé ze sídliště Rozhledna na příjemné procházky, samozřejmě spousta pejskařů…

V posledních letech se rozlehlý „park“ (spousta vzrostlých, často i vzácných dřevin), resp. travnaté cesty uvnitř, nevyužívají pro provoz hospodářských strojů, takže cesty zarůstají travinami i do výše pasu, zůstávají tu jen úzké vyšlapané pěšiny, a i těm se lidé z obavy před klíšťaty začínají vyhýbat. Některé části cesty jsem loni a předloni půjčenou sekačkou sám, resp. za pomoci pana ředitele ZŠ Trnová, ing. F. Stejskala, vysekával.

Otisk císařské mapy z roku 1830, jak lokalita tehdy vypadala. Foto: archiv

Jestliže jsem asi před rokem žádal radnici o to, aby tuto cestu, která leží v intravilánu města, zařadila do alespoň základní údržby 2 – 3 sečí ročně, odpověď od pana místostarosty Trávníčka zněla : obraťte se na stát, neboť se jedná o cestu v majetku státu.

Osobně si myslím, že obec se má starat o místa uvnitř obce, obzvláště v případech, kdy obyvatelé tato místa využívají k životu v obci. Navíc mám pocit, že by bylo dobré toto dost rozsáhlé území konzervovat jako jediné rozlehlejší cenné místo zeleně, dá se říci, že uvnitř města. A to přesto, že už nyní jsou snahy o vynětí z půdního fondu některých pozemků a jejich zástavbu.

Určitě by bylo dobré pořídit i dendrologickou studii s vyhodnocením druhového složení množství ovocných i okrasných stromů uvnitř areálu, a v té souvislosti přemýšlet o plánu jeho využití pro příští generace. Bez jednoduchého rozhodnutí o zničení tohoto zeleného areálu zástavbou.

Zdravím Tě – Pavel Pavlíček.

Starosta Řezníček: nelze zasahovat do cizích majetků

Vážený pane Pavlíčku,

tímto v krátkosti reaguji na Váš email. Určitě není možné, aby město zasahovalo do cizích majetků. Je ovšem možné, aby s vlastníkem předmětných nemovitostí (pozemků) řešilo možnost, kterou Vy resp. Pan architekt Kopečný diskutujete v předmětném emailu.

S pozdravem Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim

Richard Herbst: mohli bychom úklidu věnovat víkend

Zdar a sílu milé zastupitelky a drazí zastupitelé, upřesnění ku zde probíhajícímu emailování. Tak jak TO vidím a slyším já – před časem jsem na pozvání Pavla Pavlíčka prošel spolu s ním zmiňovanou lokalitu „bývalé Vaňkovy školky“. Krásný prostor – vlevo od cesty borový les, bukovina, vpravo smíšený porost, mnoho stromů a keřů které teď v době bez listů neumím pojmenovat. Úžasné dle mého laického pohledu „arboretum.“ Vyslechl jsem Pavlovy stesky, přání a navrhovaná řešení. Pavlovi jde o to, aby Město zajistilo 3krát během roku vysekání cesty procházející tímto územím – spojnici CR Markovice. Na jednom ze setkání s panem starostou Mgr. Petrem Řezníčkem (každou první středu v měsíci) mě pan starosta sdělil, že Město nemůže sekat – udržovat cestu, která není v majetku Města Chrudim, že to není systémové. Tolik pokud jde o CESTU. No a to vše krásné kolem? Soukromý majetek. Jsem si jist, že kdyš né jinak, tak v rámci Zdravé město – Chrudim město kde je radost žít – ochránci přírody – ukliďme svět – zs Machr za Chrudim malebnou a další pokud bychom se dali dohromady a věnovali vždy z jara jeden víkend a uklidili „Vaňkovy školky“ bylo by TO dobré. No a nebo jsou TO jen moje bláhové a naivní představy jak zařídit aby okolí naší Chrudimi bylo krásné a eště krásnější?

PS: takto v rámci akce „Co si neuděláš sám, nikdo za tebe neudělá.“ Sekáme a udržujeme spolu s Ochránci přírody – Habrov okolí splavu na Střelnici (majetek povodí Labe). Přikládám fota zmiňované cesty skrz „Vaňkovy školky.“

S přáním- mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Richard Herbst

Letecký snímek lokality mezi Gorkého ulicí a Markovicemi z roku 1954. Foto: archiv

František Pilný: kdo hledá řešení, tak ho najde, kdo ne…

Dobrý den,

myslel jsem, že tento e-mail byl určen primárně stavební komisi, ale když začala diskuze, tak se taky přidám.

Úvodem posílám letecký snímek z roku 1954 a otisk císařské mapy, někdy kolem roku 1830, jak tato lokalita vypadala. Ta cesta je patrná v obou dokumentech, to měl pan Pavlíček pravdu.

K dalšímu – kde hledá řešení, najde, kdo nehledá, hledá důvody proč to nejde.

1. Město Chrudim by si mohlo zažádat u vlastníka (SPÚ) o výpůjčku za účelem pěšiny a pak ji může sekat a udržovat

2. Město Chrudim by si mohlo zažádat u vlastníka (SPÚ) o bezplatný převod do majetku města za účelem zřízení cesty a pak ji může sekat a udržovat.

Osobně bych preferoval variantu číslo 2.

K areálu školek: Není pravdou, že to je tak úplně cizí areál. Rodina Vaňkova prodala s.r.o., ale neprodala pozemky. Letmo jsem koukal do katastru a pozemky tam vlastní spousta drobných vlastníků a i město Chrudim.

Navíc máme páky jako územní plán apod. Myslím, že proměnit toto území v udržovanou zeleň – nebo alespoň ho udržet v této podobě – by byl hodně záslužný čin.

Pěkný den. František Pilný

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here