Nebezpečná střelba dvou mladíků airsoftovou zbraní v sídlišti Na Větrníku

0
851
Foto: Městská policie Chrudim

V neděli 15. dubna v 7.19 hodin upozornil strážníky místní občan na to, že v Družstevní ulici parkuje automobil, který má stažená okna a v jeho blízkosti se nikdo nezdržuje. Hlídka provedenou lustrací zjistila majitele tohoto vozidla, kterého se následně podařilo kontaktovat. Ten se dostavil na místo a po provedené kontrole interiéru svůj automobil zajistil.

Muž z Heřmanova Městce poškodil v prodejně balení žiletek

Po půl deváté ráno byli strážníci přivoláni do supermarketu v ulici SNP, kde mělo dojít ke krádeži zboží. Šetřením v prodejně vyšlo ale najevo, že podezřelý muž z Heřmanova Městce úmyslně poškodil obal od žiletek, čímž se staly neprodejnými a poté je odložil zpět do prodejního regálu. Protože prodejně svým jednáním úmyslně způsobil škodu, hlídka muži uložila pokutu. Balení žiletek si muž dodatečně zakoupil a odnesl.

Hasiči zajišťovali střechu domu v ulici Čs. armády

O několik minut později se na strážníky obrátila s žádostí o pomoc obyvatelka ulice Čs. armády, kde silný páteční vítr poškodil střechu na domě a uvolnil několik střešních tašek, které spadly dolů na chodník. Protože měla oznamovatelka obavu, aby na chodce nespadla případně další uvolněná krytina, obrátila se na strážníky, jelikož nebylo v jejích možnostech nebezpečné místo ohraničit. Hlídka po příjezdu shledala v okapovém žlabu zachycenou uvolněnou střešní tašku, která mohla kdykoli spadnout na kolemjdoucí osoby, proto byli přivoláni hasiči, kteří nebezpečný předmět z okapu odstranili.

Strážníci pomáhali muži o berlích sejít schody

V 9.33 hodin požádala strážníky o pomoc žena z Novoměstské ulice, protože její manžel, který se pohybuje o holi, měl obavu sám v domě sejít několik schodů a žena mu nemohla poskytnout potřebnou oporu. Hlídka tedy muži pomohla s přemístěním.

Chlapík lábal u benzinky alkohol. Byl odsud vykázán

Před desátou dopoledne vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Dašické ulice, kde se v prostoru čerpací stanice zdržoval muž, který i přes upozornění obsluhy konzumoval venku pod pergolou alkoholické nápoje, což je zde zakázáno. Hlídka tedy muže z areálu stanice vykázala.

Krádež dvou pracích prášků na Palackého třídě

Krátce po půl jedenácté fopoledne volala na linku 156 pracovnice supermarketu na Palackého třídě s tím, že v prodejně došlo ke krádeži zboží. Po příjezdu strážníci shledali, že přítomný muž podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku úmyslně pronesl za pokladní zónu bez zaplacení dva prací prášky. Za toto jednání mu hlídka uložila pokutu a zadržené zboží bylo v pořádku vráceno zpět do prodeje.

Auto znemožňovalo v ulici Svatopluka Čecha volný průchod

Ve 13.06 hodin obdrželi strážníci oznámení o nesprávně zaparkovaném automobilu, který stál v ulici Svatopluka Čecha na chodníku takovým způsobem, že znemožnil průchod chodcům. Strážníci zde však takto zaparkované vozidlo nezaregistrovali, nejspíš už mezitím odjelo.

Policisté potřebovali na zraněné káně půjčit klec

V 14.50 hodin požádal strážníky o spolupráci při odchytu zraněného káněte operační důstojník Policie ČR. Šlo konkrétně o zapůjčení odchytové klece policejní hlídce s tím, že odchyt zvířete provedou poblíž Tuněchod policisté, kteří následně odchyceného dravce v kleci dopraví do služebny městské policie, kde bude prozatím zvíře ponecháno do doby, než dojde k jeho vyzvednutí pracovníkem záchranné stanice. Po telefonické domluvě s vedoucím záchranné stanice živočichů převzala káně ve služebně příslušná pracovnice stanice.

Agresivní chování muže k ženě tlačící kočárek

Přesně v 15 hodin požádala strážníky o spolupráci Policie ČR, a to vzhledem k vytížení vlastních hlídek, neboť bylo třeba prověřit oznámení ženy, která v Malecké ulici zaregistrovala pár s kočárkem, kdy se muž k ženě choval agresivně. Strážníci prověřili ulici i okolí, avšak dvojici nikde nezaregistrovala.

Hlídka vykázala od houpaček v Městském parku muže

Asi ve 14.45 hodin byli strážníci přivoláni do Městského parku, kde v prostoru u houpaček ležel neznámý muž. Hlídka tohoto místního muže odsud vykázala.

Hlídání příjezdu auta, které ujelo od dopravní nehody

V 17.05 hodin kontaktoval strážníky s žádostí o pomoc operační důstojník Policie ČR, protože v Pardubicích došlo k dopravní nehodě, od které řidič automobilu ujel. Jelikož bylo pravděpodobné, že jel do Chrudimi, bylo třeba, aby hlídka v Pardubické ulici monitorovala vozidla přijíždějící ve směru od Pardubic. Strážníci na místě setrvali do půl šesté, kdy policie akci ukončila.

Nebezpečná střelba airsoftovou zbraní v sídlišti Na Větrníku

Přibližně o padesát minut později volala na linku 156 místní žena s tím, že se v sídlišti Na Větrníku pohybují dva mladíci v černém oblečení, kteří na sebe střílejí kuličkovými zbraněmi, a v jejich blízkosti se nacházejí děti. Strážníci mladíky zastihli při odchodu z místa. Ti uvedli, že mají při sobě pouze jednu airsoftovou zbraň, ze které předtím stříleli na krabičku umístěnou na bezpečném místě jako pevný cíl. Hlídka chlapce poučila a poté odjela.

Nález mobilního telefonu v areálu automyčky

Před půl osmou večer informoval strážníky místní žena o nálezu mobilního telefonu, který zaregistrovala v areálu automyčky u supermarketu v ulici SNP. Po příjezdu hlídky se na místě nacházel majitel telefonu, kterému nálezce přístroj vydal.

Dvojice bezdomovců obtěžovala zákazníky supermarketu

V 19.28 hodin požádal strážníky o prověření oznámení operační důstojník Policie ČR, neboť se měli u hypermarketu v ulici Dr. Milady Horákové bezdůvodně zdržovat bezdomovci a obtěžovat zákazníky. Hlídka zde zastihla muže a ženu z Chrudimi, které z místa vykázala.

Parkovačka za stání na městské zeleni v Malecké ulici

O dvacet minut později byli strážníci přivoláni do Malecké ulice, kde před domem parkoval automobil na zeleni. Hlídka na takto zaparkované vozidlo umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here