Dezorientovaná důchodkyně mlátila v noci na topení v paneláku na Palackého třídě

0
798
Ilustrační foto: Pixabay.com

V neděli 22. dubna v 8.01 hodin volal na linku 156 místní občan s tím, že ulicí U Valchy zní hudba, která vychází z okolí letního koupaliště. Hlídka následně zjistila, že jde o hudbu z místní restaurace, kde pokračovala od nočních hodin soukromá oslava narozenin. Strážníci tedy požádali odpovědnou osobu, aby hudbu ztlumila. Poté hlídka odjela.

Návštěvník města zapomněl ve dveřích auta klíčky

Před půl druhou odpoledne upozornil občan na automobil zaparkovaný na Masarykově náměstí, který měl ve dveřích ponechané klíče a poblíž se nikdo nenacházel. Hlídka po příjezdu k automobilu provedla lustraci registrační značky, aby zjistila jeho majitele. Toho se však nepodařilo kontaktovat, proto strážníci klíče ze dveří uzamčeného vozidla vyjmuli a uložili ve služebně. Majiteli za stěračem ponechali písemný vzkaz s informací, kde je může vyzvednout. V odpoledních hodinách se pak do služebny dostavil majitel s bydlištěm v okresu Havlíčkův Brod, jemuž byly klíče od automobilu vydány.

Tři podezřelí bezdomovci kolem auta Na Rozhledně

Po 14. hodině byli strážníci přivoláni do sídliště Na Rozhledně, kde se na parkovišti v blízkosti automobilu zdržovali tři podezřelí bezdomovci. Když se následně rozezněl alarm vozidla, všichni utekli pryč. Hlídka po příjezdu na tomto automobilu s cizí státní registrační značkou neshledala žádné poškození či pokus o násilné vniknutí. Strážníci poté prověřili uvedenou lokalitu, avšak trojici bezdomovců nikde nezaregistrovali.

Obtížný opilec před restaurací u letního stadionu

Ve 14.41 hodin obdrželi strážníci telefonické oznámení o podnapilém muži, který v okolí restaurace u letního stadionu obtěžoval kolemjdoucí osoby. Hlídka v něm zjistila místního obyvatele, který svého jednání zanechal a odešel domů.

Nález uhynulého divočáka v lese u Deblova

Po půl čtvrté odpoledne volala na linku 156 místní žena s tím, že v lese u Deblova zaregistrovala uhynulého divočáka. Operátor městské policie proto informaci předal členovi příslušného mysliveckého spolku k dalšímu opatření.

Žena mluvila zmateně. Syn měl strach o její zdraví

O několik minut později se na strážníky obrátil s žádostí o pomoc občan, jemuž právě telefonovala jeho matka, která žije sama. Protože v telefonu působila dezorientovaně a zmateně, požádal hlídku o její kontrolu, neboť ji sám v danou dobu nemohl navštívit. Do místa jejího bydliště tedy vyjeli strážníci, kteří ženu shledali v pořádku. Protože sama žádné zdravotní problémy neuvedla, hlídka zase odjela a následně o jejím stavu informovala syna.

Zaběhnutý gekon u fotbalového hřiště ve Stolanech

V 18.35 hodin informoval strážníky místní občan o tom, že u vstupní brány fotbalového stadionu v obci Stolany se pohybuje malý gekon, který pravděpodobně někomu utekl. Než ale strážníci stihli informaci předat policii, neboť na území uvedené obce nemohou vykonávat svoji pravomoc, kontaktoval hlídku opět oznamovatel s tím, že už zvíře vyzvedl jeho majitel.

Kočka s poraněným okem a zadní packou je v útulku

Před 19. hodinou vyjeli strážníci do Rooseveltovy ulice, kde se nacházela kočka s poraněným okem, jež napadala na zadní končetinu. Hlídka tedy nemocné zvíře převzala a umístila jej do útulku v Sečské ulici.

Strážníci prověřovali rušení nočního klidu v ulici Strojařů

Asi ve 22.15 hodin upozornil strážníky místní občan na to, že za zařízením pro seniory v ulici Strojařů dochází k rušení nočního klidu. Hlídka tedy oznámení prověřila, avšak rušení nočního klidu ani jiné protiprávní jednání na místě nezaregistrovala.

Silně opilý chodec ohrožoval u Vlčnova motoristy

Po půl jedenácté v noci byli strážníci přivoláni na silnici mezi Chrudimí a Vlčnovem, kde se pohyboval podnapilý chodec. Vzhledem k tomu, že dotyčný nemohl na výzvu hlídky žádným způsobem prokázat svoji totožnost, byl předveden na Policii ČR v Chrudimi, kde byla jeho totožnost zjištěna. Protože byl muž ze Skutečska viditelně pod vlivem alkoholu, byl podroben orientační dechové zkoušce na alkohol, kterou mu byla naměřena hodnota 3,3 promile. Z tohoto důvodu byl následně strážníky převezen k vyšetření do nemocnice, kde službu konající lékař rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích, kam byl muž dopraven a předán personálu.

Žena tloukla v noci na topení domu na Palackého třídě

V pondělí 23. dubna ve tři čtvrtě na jednu v noci volala na linku 156 obyvatelka Palackého třídy s tím, že její sousedka v tuto dobu tluče na topení, proto pojala obavu o její zdraví. Hlídka ženu zastihla doma dezorientovanou, proto k ní přivolala sanitu, jejíž osádka ji vyšetřila, avšak důvod k jejímu převozu do nemocnice neshledala. O vzniklé situaci byl následně telefonicky vyrozuměn syn.

Strážníci museli dát parkovačku v sídlišti Na Větrníku

V 1.14 hodin byli strážníci upozorněni na nesprávně zaparkovaný automobil v sídlišti Na Větrníku, jehož řidič porušil vodorovné dopravní značení žluté barvy. Hlídka za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here