Začala rekonstrukce sběrného dvora v ulici Obce Ležáků, provoz bude omezen

0
635
Foto: Pixabay.com

Ve středu 2. května začala první ze dvou etap plánované rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora v ulici Obce Ležáků, která přijde celkem na 11,5 milionu korun, z toho 5,2 milionu korun uhradí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Na akci se jinak finančně podílí město spolu se s Technickými službami Chrudim. První etapa potrvá do 30. června a během této doby bude provoz dvora omezen jen částečně. Stavbu provede pardubická akciová společnost M-Silnice, válcový drtič odpadů pak dodá firma Mouder s.r.o. z Kostelce nad Černými Lesy.

Vozte jen nejnutnější odpad, vyzývá ředitel Kolář

„Rád bych požádal veřejnost, aby v tomto období vozila do sběrného dvora jen nejnutnější odpad z domácností, popřípadě aby občané odvoz nepotřebných věcí ve větším rozsahu realizovali až po znovuotevření rekonstruovaného sběrného dvora,“ uvádí ředitel společnosti Zdeněk Kolář. „V červenci a srpnu bude dvůr uzavřen úplně a bude využito náhradní řešení, o kterém budeme s předstihem informovat. V současné době se řeší nájemní smlouva a povolení OŽP Pardubického kraje,“ dodává vzápětí.

Současná kapacita dvora přestala vyhovovat

K projektu rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora přistoupilo město ve spolupráci s Technickými službami Chrudim z kapacitních důvodů, protože ta stávající přestává vyhovovat. V současných možnostech dvora je zpracovat 537,4 tun tzv. povinných složek odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady) za rok, po rekonstrukci by to mělo být dalších 750,6 tun povinných složek; dohromady 1 288 tun. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami odpadu však bude až 2 000 tun za rok.

Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2 591 metrů čtverečních. Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. V rámci stavby dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimo-buněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Rovněž přibude nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání.

Město si od projektu slibuje omezení vzniku černých skládek

„Hlavní motivací je zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta města Petr Řezníček (SNK ED). „V neposlední řadě ale také bereme v potaz Plán odpadového hospodářství České republiky, na který navazuje plán kraje i města. Vše má za cíl podstatně navýšit podíl znovuvyužitelného komunálního odpadu. Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nebylo možné,“ dodává. V rámci projektu by měly být dále pořízeny různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here