Pardubice hledají firmu na odbahnění Maťáku. Připraveno je na to 21 milionů korun

0
986
Foto: Pixabay.com

Město Pardubice hledá prostřednictvím veřejné soutěže firmu, která podle již připravené projektové dokumentace odstraní letité nánosy ze dna Matičního jezera. Zájemci mohou své nabídky podávat do 30. května. Celkem má revitalizace vodní plochy v centru města přijít zhruba na 21 milionů korun, až 17 milionů by přitom mohla pokrýt dotace, o kterou město žádá stát.

Jezeru by podle starosty mohl hrozit zánik

Podle geodetického zaměření se během více než sta let existence jezera usadilo na jeho dně na 14.000 metrů krychlových sedimentů. Pokud by nánosy bahna nebyly odstraněny, hrozí jezeru podle starosty prvního městského obvodu Jaroslava Menšíka zánik. V průběhu dvou let by měla být část letitých zemních nánosů odstraněna (zhruba 40 procent), obnoveny biologické vlastnosti jezera a stabilizovány erozí poškozené břehy.

Bahno bude použito pro úpravu trávníků

„Bahno bude odtěženo sacím bagrem a uloženo do textilních odvodňovacích vaků, které propustí vodu ven, ale už ji nenasáknou zpět. Tyto vaky budou rozmístěny kolem břehů a vytvoří v rámci regenerace podklad pro úpravu trávníků. Možnost využít tuto techniku a odbahnit jezero za pomoci vaků je pro nás velkou výhodou, jelikož sediment se nemusí nikam odvážet a poslouží ke zpevnění břehů,“ říká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky

Jižní část jezera bude koncipována jako litorální pásmo, v němž sediment zůstane a tvar a struktura dna bude upravena tak, aby se pozvolna měnila hloubka vody a nedocházelo ke střídání mělčin a tůněk. Tím budou vytvořeny vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo. Sediment se nebude těžit ani v místě výskytu chráněných leknínů, které postupně utlačuje stulík, jímž je zarostlé prakticky celé jezero. Břehy „Maťáku“ budou rozčleněny vložením různě svažitých partií, které umožní bezproblémový pohyb živočichů mezi vodním prostředím a souší.

Zakomponování vegetačního válce a rohože

„Žádné stromy se v rámci realizace stavby kácet nebudou, dojde pouze k prořezu keřové vegetace. Do nově formovaného břehového opevnění budou zakomponovány vegetační válce a rohože s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami, nově vysazeny vrbové řízky. Veškerý upravovaný povrch bude zatravněn,“ uvádí starosta Menšík.

Projekt odbahnění je rozdělen na dvě etapy

Projekt odbahnění je rozdělen na dvě etapy, tak aby se nezasáhlo do biotopu a nedošlo k ohrožení živočichů, kteří zde žijí, včetně ohrožených druhů skokana skřehotavého a bílého. „Vzhledem ke způsobu jejich života je možné provádět těžení sedimentu pouze ve dvou termínech, a to od března do dubna a od srpna do listopadu,“ vysvětluje Jaroslav Menšík.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here