Stížnosti lidí na probíhající stavbu pod Kopanicí neustávají. Strážníci zde byli nuceni provést fotodokumentaci

0
455
Foto: Roman Zahrádka

V pondělí 21. května po půl osmé ráno kontaktoval strážníky s žádostí o pomoc pracovník Vodárenské společnosti Chrudim, který řešil s kolegy havárii vody v sídlišti v Pardubické ulici, kde bylo zapotřebí přeparkovat stojící automobil, jenž pracovníkům komplikoval zásah. Hlídka provedenou lustrací vozidla zjistila jeho majitele a následně ho kontaktovala. Ten žádosti vyhověl a automobil neprodleně přeparkoval.

Parkovačka za stání na žlutém značení v ulici Dr. Václava Peška

V 9.48 hodin bylo strážníkům oznámeno, že v ulici Dr. Václava Peška řidič automobilu porušil vodorovné dopravní značení žluté barvy a jeho zaparkované vozidlo zde navíc bránilo ve výjezdu ostatním automobilům. Protože se majitelku tohoto vozidla strážníkům nepodařilo kontaktovat, po domluvě s oznamovatelem umístili za stěrač jejího automobilu výzvu pro nepřítomného řidiče.

Ukázka zahradní techniky rušila obyvatele Škroupovy ulice

Před půl desátou dopoledne byli strážníci přivoláni do Škroupovy ulice, kde občané poukázali na nadměrný hluk vycházející z prostoru před prodejnou zahradní techniky, kde probíhalo zkušební startování motorů sekaček. Hlídka tedy kontaktovala zástupce zmíněného obchodu, ten však uvedl, že jiné vhodnější místo na vyzkoušení prodávané techniky nemá k dispozici. Protože oznamovatel poukázal i na skutečnost, že nabízené stroje jsou během prodejní doby vystavovány přímo na chodníku před prodejnou, tedy na veřejném prostranství, a to pravděpodobně bez příslušného povolení, strážníci oslovili prodejce i v této věci. Na to muž sdělil, že jejich technika byla umístěna v prostoru před prodejnou pouze dočasně, a to pouze na nezbytnou dobu, než bylo dokončeno její naskladnění do prodejny. Protože v uvedené věci hlídka přestupkové jednání neshledala, odjela. Oznamovatele však poučila, že problém s nadměrným hlukem může řešit občanskoprávní cestou.

Postavené lešení bez povolení na Všehrdově náměstí

Krátce po půl třetí odpoledne zaregistrovali strážníci během pochůzkové činnosti v prostoru Všehrdova náměstí vztyčené stavební lešení, jež nebezpečně zasahovalo do komunikace, a neoznačený složený stavební materiál, který rovněž ohrožoval bezpečnost silničního provozu v daném místě. Jelikož následně vyšlo najevo, že toto lešení bylo postaveno bez patřičného povolení, byla pořízena fotodokumentace a věc byla oznámena příslušnému odboru městského úřadu k dořešení.

Matka zapomněla vyzvednout ve škole svoji dceru

V 16.43 hodin kontaktovala strážníky prostřednictvím linky 156 pedagogická pracovnice chrudimské školy, protože ve školní družině, kde skončil provoz v 15.45 hodin, zůstala i v tuto dobu žákyně, kterou její matka prozatím nevyzvedla. Paní učitelka dále zmínila, že se sama pokusila ženu kontaktovat, ale nepodařilo se jí to. Protože dívka ani její matka nežijí v Chrudimi či v blízkém okolí, strážníci ve spolupráci s pracovnicí sociálního odboru chrudimského městského úřadu kontaktovali sociální pracovnici v daném městě, která se pokusila matku kontaktovat přímo v místě bydliště, avšak rovněž neúspěšně. Později oznamovatelka hlídku informovala, že dotyčná žena svou dceru ve školní družině právě vyzvedla. O tomto byla vyrozuměna sociální pracovnice, jež učiní další potřebná opatření.

Další stížnosti lidí na probíhající stavbu pod Kopanicí

Po 17. hodině vyjeli strážníci na základě oznámení občanů pod Kopanici, kde na staveništi probíhala práce i v tuto hodinu, a tedy v rozporu s vydaným stavebním povolením. Navíc mělo několik automobilů dělníků parkovat v okolí stavby na veřejné zeleni. Hlídka na místě shledala čtyři takto zaparkovaná vozidla, za jejichž stěrače umístila výzvy pro nepřítomné řidiče. Protože bylo zřejmé, že na stavbě skutečně probíhá pracovní činnost, pořídili strážníci potřebnou fotodokumentaci, kterou přiloží jako přílohu k vypracovanému oznámení z minulých dnů, kdy bylo rovněž oznámeno porušení stavebního rozhodnutí.

Na Resselově náměstí ležel na lavičce bezdomovec

V 18.05 hodin obdrželi strážníci telefonické oznámení o bezdomovci, který ležel na lavičce na Resselově náměstí. Hlídka v něm zjistila místního obyvatele, jenž následně sám, orientován místem i časem, odešel.

Řidič v automobilu nereagoval na klepání na okno

V úterý 22. května po jedné ráno byli strážníci přivoláni na Palackého třídu, kde u supermarketu ve vjezdu na parkoviště stál automobil. Protože muž sedící uvnitř nereagoval na klepání oznamovatele na okno, pojal obavu o jeho život a zdraví. Po příjezdu hlídky vyšlo najevo, že dotyčný řidič byl zdravotně v pořádku, avšak jeho vozidlo mělo technickou závadu a nemohlo pokračovat v jízdě. Poté byl automobil odtlačen na parkoviště, kde už nebránil v provozu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here