Strážníci vypátrali před chrudimským Albertem ženu, která se snažila dostat do zaparkovaných automobilů

0
476
Foto: Městská policie Chrudim

V úterý 22. května v sedm hodin ráno volal na linku 156 místní občan s tím, že přímo v křižovatce ulic Družstevní a Malecká parkuje automobil, jenž tam brání ve výhledu řidičům projíždějících vozidel. Po příjezdu strážníků se k zaparkovanému automobilu dostavil jeho majitel a hlídka s ním vyřešila dopravní přestupek na místě.

Poškozené dveře motoprodejny v ulici V Hliníkách

Před půl desátou dopoledne byli strážníci přivoláni do ulice V Hliníkách, kde místní občan zaregistroval poškození vchodových dveří zdejší motoprodejny. Hlídka na místě shledala, že se zde neznámý pachatel nejprve pokusil skleněnou výplní dveří prohodit kámen, což se mu nepodařilo, a poté se snažil násilím vypáčit kovový rám dveří. O zjištěných skutečnostech byl proto vyrozuměn majitel prodejny a také Policie ČR, která věc převzala do své kompetence.

Dvě parkovačky po udání občana v ulici Čs. partyzánů

V 11.33 hodin obdrželi strážníci oznámení o nesprávně zaparkovaných automobilech před restaurací v ulici Čs. partyzánů. Hlídka zde zaregistrovala dvě vozidla, za jejichž stěrače umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Podomní prodejci energií otravovali obyvatele Chrasti

Krátce před polednem informoval chrudimské strážníky obyvatel Chrasti o tom, že se na jejich náměstí pohybují podomní prodejci energií a kontaktují místní občany. Operátor městské policie proto oznámení předal k dalšímu opatření Policii ČR.

Odhozené injekční stříkačky v Klášterních zahradách

Před 14. hodinou se na strážníky obrátila žena, jež v Klášterních zahradách zaregistrovala odložené injekční stříkačky. Hlídka tedy nález vyzvedla, uložila do speciálního boxu a odevzdala k odborné likvidaci.

Řidička zapomněla před Family centrem klíčky ve dveřích auta

V 15.36 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do ulice SNP, kde před obchodním centrem občan zaregistroval v zámku dveří jednoho ze zaparkovaných automobilů zapomenuté klíče od vozidla. Po příjezdu hlídky se u tohoto automobilu nacházela už majitelka a klíče měla při sobě.

Pod Kopanicí byl odchycen volně pobíhající pes

O několik minut později volal na linku 156 mladý muž s tím, že pod Kopanicí nalezl a odchytl volně pobíhajícího psa. Hlídka tedy zvíře od oznamovatele převzala. Protože šlo o psa, jehož strážníci odchytli už v minulosti, byl dopraven služebním vozidlem do místa bydliště majitele a po vyřešení přestupku mu byl vydán.

Žena obcházela před Albertem auta a snažila se je otevřít

Po 20. hodině požádala strážníky o spolupráci z důvodu vytížení Policie ČR, neboť bylo třeba prověřit okolí hypermarketu v ulici Dr. Milady Horákové. Strážníci zde zaregistrovali ženu, jež se pohybovala na parkovišti a přitom se snažila otevřít dveře zaparkovaných automobilů. Hlídka zjistila její totožnost a následně věc předali k dalšímu šetření policistům.

Hlučná skupina lidí poblíž hotelu ve Filištínské ulici

Ve 21.44 hodin obdrželi strážníci telefonické oznámení o hlučné skupince lidí, jež se měla zdržovat nedaleko hotelu ve Filištínské ulici. Strážníci oznámení prověřili, avšak uvedené osoby na místě ani v okolí nezaregistrovali.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here