Podnikatel Drobílek napsal zastupitelům: úředníci poškodili moje práva a starosta zaútočil na moji osobu

0
1189
Plechové přístřešky, které se nacházejí na dvoře pozemku, jsou podle podnikatele Drobílka nedílnou součástí prodeje městské nemovitosti. Doteď však nezná stanovisko města. Foto: Josef Drobílek

Majitel chrudimské společnosti Drak Josef Drobílek obeslal dopisem všechny městské zastupitele, aby je seznámil se svým názorem na prodej nebytového prostoru v budově čp. 73, který dlouhodobě užíval jako nájemce města, i se svou pohledávkou, kterou je připraven vůči městu uplatnit. Současně je požádal, aby nehlasovali pro prodej uvedeného nebytového prostoru a namísto toho iniciovali místní šetření, jímž by nechali prověřit postup jednotlivých pracovníků Městského úřadu Chrudim. Drobílek je totiž přesvědčen, že svým nekonáním, ignorováním zákonných lhůt a neřešením oprávněných stížností poškodili jeho práva.

Je nebytový prostor zatížen právními nedostatky?

Zdejšímu podnikateli vadí, že k prostoru o výměře 46 metrů čtverečních, který užíval k provozování prodejny s čerpací technikou a měl ho od města odkoupit, neměl k dispozici návrh kupní smlouvy s cenovou nabídkou. Zároveň upozornil na právní nedostatky, kterými je tento nebytový prostor zatížen. Jde především o plechové přístřešky, které se nacházejí na dvoře pozemku a jež jsou podle jeho mínění nedílnou součástí předmětné nemovitosti. Žádal proto přidělení jednoho z nich jako součást prodeje. Chtěl tak prý předejít případným dohadům se stávajícími spoluvlastníky a mít jistotu, že nejde o černé stavby. Následně v dopisu popisuje zdlouhavou anabázi jednání s městskými úředníky, která od roku 2010 nevedla k žádnému výsledku. Neuspěl ani při jednání s místostarostou Jaroslavem Trávníčkem (ČSSD). Nakonec obdržel dopis od starosty města Petra Řezníčka (SNK ED), který měl zaútočit na jeho osobu a problém bagatelizovat.

Stav městské provozovny je prý v katastrofálním stavu

Drobílek dále v dopisu seznamuje zastupitele s katastrofálním technickým stavem provozovny včetně fotodokumentace i s tím, jak se marně snažil reklamovat únik tepla z prodejny nebo žádat o prominutí nájemného za období, kdy mu zde bylo znemožněno podnikat z důvodu osazení absolutních měřičů spotřebovaného tepla, které trvalo dva měsíce, anebo kvůli paralyzované dopravě na Palackého třídě související po dobu několika měsíců s rekonstrukcí kanalizace. Podnikatel je přesvědčen, že mu tímto postupem města byla způsobena škoda za více než 250 000 korun.

Okna v provozovně nejdou podle podnikatele dovírat. Foto: Josef Drobílek
Město podle mínění podnikatele nespravuje svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Foto: Josef Drobílek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here