Zastupitelé mezi sebou sváděli boj o pozemek v Topolské ulici. Zatím se tu nic prodávat nebude

0
1994
Foto: Roman Zahrádka

O dalším osudu pozemku v Topolské ulici, na němž momentálně stojí montovaná budova z 80. let a v níž sídlí pobočka Městské knihovny Chrudim, se strhla v městském zastupitelstvu dlouhá diskuze, do které se vedle politiků zapojili i občané města. Mělo se totiž hlasovat o návrhu radních vypsat výběrové řízení na zájemce, který by objekt zboural a postavil zde víceúčelový dům s byty a nebytovými prostory v přízemí. Tentokrát bez podmínky, že tu musí být zachována knihovna. V rozpravě nakonec slavila úspěch opozice, která dokázala přesvědčit většinu zastupitelů, aby s návrhem nesouhlasili. Jednak proto, že není doposud vyjasněna další budoucnost pobočky knihovny, a za druhé kvůli možnému zvýšení dopravní zátěže území, které se už teď potýká s výrazným nedostatkem parkovacích míst.

Ať se děje vůle boží, zapochyboval o radních Kudrnáč

Rozpravu přitom zahájila ředitelka Městské knihovny Chrudim Hana Mazurová, která se zajímala, jaké budou další osudy pobočky. „Je tam dost majetku a také pracovní síla. Budeme čekat?“ zeptala se neuvolněného místostarosty Jana Čechlovského (ODS), který je ve městě zodpovědný za školství, sport a kulturu. „Přiznám se, že jsme o tom v tuto chvíli nepřemýšleli,“ odpověděl ředitelce Mazurové pohotově Čechlovský, což nadzvedlo zastupitele Ondřeje Kudrnáče (ANO 2011). Nemohl totiž pochopit, jak může vedení města uvažovat o prodeji budovy s pozemkem, aniž má pro knihovnu, která zde má zaměstnance, náhradní řešení. Podle Čechlovského není prý náhrada připravena proto, že nelze stávající budovu rekonstruovat, což dosvědčil i první místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD). „Takhle je to ale špatně – prodat strategický pozemek i s budovou, a potom ať se děje vůle boží,“ zapochyboval o rozhodnutí radních Kudrnáč.

Původní koncepce počítala s rozšířeným parkovištěm

Za občany vystoupili v debatě manželé Ševčíkovi, kteří v Topolské ulici žijí. Vyjádřili se záměrem prodeje pozemku nesouhlas a odvolali se na zamýšlený rozvoj dotčené lokality tak, jak ho před více než třiceti lety plánovali jeho autoři. „Počítali v roce 1983 s tím, že se bude lokalita, kde teď žije asi 220 domácností, dál rozvíjet. A to se stalo. V sousedství byly postaveny dva velké supermarkety a spousta rodin si pořídila nové automobily, které nyní nemají kde zaparkovat. Proto jsou často nuceni parkovat na chodnících, což znemožňuje v Topolské ulici zásah hasičů nebo záchranářů. Uvedený pozemek byl proto v záměrech autorů připraven pro rozšiřující se parkoviště s další výjezdovou cestou na hlavní komunikaci a vy ho teď chcete prodat nějakému zájemci a ztratit nad ním kontrolu. Knihovna mohla přitom dávno fungovat v bývalém výměníku, který jste však také prodali soukromníkovi a ten si teď nárokuje na parkovišti asi 20 parkovacích míst pro posilovnu s ubytovnou,“ argumentovali manželé Ševčíkovi.

Obyvatelé Topolské ulice děkovali zastupiteli Pilnému

Na jejich stranu se přidal zastupitel František Pilný (nezávislý za ANO 2011). „Nový dům s občanskou vybaveností by zde podle mého názoru lokalitu dopravně ještě více zatížil, a to i přesto, že by disponoval vlastními parkovacími místy. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že bývá zpravidla nedostačující. Proto by tady bylo rozšířené parkoviště na místě. Je tedy třeba postupovat koncepčně a nikoli tak, že budou další parkovací místa zanikat, jak se to v současné době v Chrudimi běžně děje,“ uvedl Pilný na námitku Čechlovského, že zde územní plán s další dopravní stavbou nepočítá. Pilného kolega Kudrnáč se vzápětí podivil nad tím, že se s prodejem dotčeného pozemku spěchá krátce před volbami. „Měli byste to lidem zdůvodnit,“ zdůraznil Kudrnáč směrem k současnému vedení města. Do rozpravy se ještě vložil zastupitel Jiří Hradec (Koalice pro Chrudim), který kdysi v Topolské ulici žil, aby návrh radních podpořil. Jeho vystoupení se však s pochopením přítomných občanů nesetkalo. „Je vidět, že pan Hradec dlouho v Topolské ulici nebyl, jinak by nemohl takto argumentovat. Děkujeme proto panu Pilnému za podporu, protože byl jediný, kdo se o naše problémy opravdu zajímal,“ vzkázali manželé Ševčíkovi přede všemi v sále městskému zastupiteli.

Proč se najednou spěchá s prodejem pozemku?

Slovo si vzal vzápětí další přihlížející občan, Boris Škorpík. „Jakmile bude pozemek prodaný, nebudeme o něm už moci rozhodovat. Proč se s jeho prodejem najednou spěchá?“ zeptal se zastupitelů. „Záměr prodeje ještě neznamená, že přijdeme o vliv nad tímto územím,“ odvětil starosta města Petr Řezníček (SNK ED). Jak dodal, bytový dům s občanskou vybaveností je jednou z cest, jak se v této lokalitě pohnout z místa. „Chybí mi ale odpovídající data. Jestliže tu vyroste dům s dvaceti až třiceti byty, vygeneruje nejméně dalších 60 parkovacích míst,“ namítl z davu pan Koch, který se angažuje v protestní petici proti nově vznikající výstavbě pod Kopanicí. O vysvětlení, co má vlastně v Topolské ulici vzniknout, byl vzápětí požádán šéf Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim Petr Kopecký. Podle jeho sdělení počítá územní plán v těchto místech s tzv. smíšenou výstavbou, tedy s bytovým domem, který muže disponovat zároveň kancelářemi, obchody nebo restaurací. Parkování by mělo být situováno pod domem a nemělo by vést k úbytku parkovacích míst v sídlišti. S tím se však zastupitel Pilný odmítal ztotožnit. Po další vcelku dlouhé rozpravě bylo navrženo stáhnout z programu schůze hlasování o tomto návrhu. Většinu hlasů však nezískal. Neuspěl ale ani původní záměr prodeje. Opozici se nakonec podařilo přesvědčit většinu, aby uložila místostarostovi Čechlovskému za úkol nalézt do příště řešení pobočky Městské knihovny Chrudim, nad jejímž dalším osudem se nikdo z radních doposud nezamýšlel. A to i přesto, že je o její služby mezi místními poměrně velký zájem.

Vchod do pobočky Městské knihovny Chrudim v Topolské ulici. Foto: Roman Zahrádka
Ještě před pár lety bylo na tuto nákladovou rampu objektu v Topolské ulici dováženo pečivo a další potravinářské zboží. Provozovnu však zlikvidovaly sousední supermarkety. Foto: Roman Zahrádka
Podle záměru tvůrců sídliště bytových domů v Topolské ulici měl montovaný dům později ustoupit rozšířenému parkovišti v souladu s potřebami místních motoristů. Alespoň to tvrdí pamětníci těchto jednání, jež se měla uskutečnit v roce 1983. Současné vedení radnice i územní plán města jsou však proti. Foto: Roman Zahrádka
Montovaný dům z 80. let v Topolské ulici je v havarijním stavu. Je tedy odsouzen k demolici. Foto: Roman Zahrádka
Manželé Ševčíkovi kritizovali dřívější prodej bývalého výměníku soukromníkovi, který jej časem přebudoval v posilovnu s ubytovnou. Nejenže prý zabírá asi dvacet parkovacích míst v okolí, ale město mohlo podle manželů výměník proměnit v sídlo pobočky Městské knihovny Chrudim. Foto: Roman Zahrádka
V sídlišti bytových domů v Topolské ulici se dá dopoledne ještě v pohodě zaparkovat. Odpoledne je to ale podle místních prý masakr. Například hasičské vozy by zde vůbec neměly šanci rychle a včas zasáhnout. Foto: Roman Zahrádka
Přítomnost pobočky Městské knihovny Chrudim v Topolské ulici oznamuje tato cedule. Foto: Roman Zahrádka

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here