Divadlo Karla Pippicha projde odvlhčením, výměnou tepelného zařízení, opravena bude i střecha

0
600
Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi. Foto: Roman Zahrádka

Radní města schválili další investice do Divadla Karla Pippicha v Chrudimi. Částka ve výši 1.054.156 Kč bude investována do odvlhčení suterénu budovy, které provede společnost Vodizol, s. r. o, Kocbeře. Souběžně s tím bude zapotřebí provést také přeložení rozvodného tepelného zařízení na náklady jeho vlastníka, kterým jsou Elektrárny Opatovice. Zakázku budou přitom realizovat firmy Markon Pardubice s. r. o. a Centroterm spol. s r. o., které demontují výměníkové stanice divadla a po dokončení odvlhčení je namontují zpět. Cena je v tomto případě dohodnuta na 108.920 Kč.

Dojde k rozebrání horní části hlavního schodiště

„Pro veřejnost může být zajímavou informací, že v souvislosti s odvlhčením suterénu bude rozebrána horní část hlavního schodiště u vstupu do divadla,“ říká starosta města Petr Řezníček (SNK ED) a dodává: „Celá akce by měla být hotova do konce srpna a na chod divadla nebude mít žádný zásadní dopad.“

Oprava střechy se kvůli vícepracem o něco prodraží

Od března na budově divadla probíhá také oprava střechy, kterou provádí firma W. H. A. systém s. r. o. ze Šumperka. Radní nyní schvalovali první dodatek ke smlouvě, kterým po odpočtech dojde k navýšení ceny díla o 63.118 Kč. Důvodem jsou skutečnosti zjištěné po odkrytí původně skrytých konstrukcí a následné nutné práce, které znamenají například výměnu části hromosvodné soustavy či úpravu tloušťky a materiálu tepelné izolace střechy se světlíky. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

S ohledem na denní provoz divadla, kdy není možné provádět hlučné práce v době představení a zkoušek, bude termín dokončení opravy střechy posunut na 29. červen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here