Chrudim nechá analyzovat možná rizika ekologické zátěže v bývalé sběrně surovin v Malecké ulici

0
466
Vedle parkoviště slouží nyní lokalita v Malecké ulici také jako skladiště štěrku. A to přesto, že je považována za zvláště chráněné území ochrany přírody. Foto: Roman Zahrádka

Radní města schválili vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování projektu „Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká – stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy“. Sledovaná lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy, která je zvláště chráněným územím ochrany přírody. V případě prokázání existence ekologické zátěže představuje lokalita možné riziko pro podzemní a povrchové vody.

Chrudim obdržela na průzkumné práce dotaci

„Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a vypracování analýzy rizik pro území, které bylo ještě v nedávné době využíváno jako sběrna nejrůznějších odpadů. Kromě toho je území historicky tvořeno navážkou zatím neidentifikovatelného materiálu,“ říká starosta města Petr Řezníček (SNK ED). Chrudim na tuto akci podala žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl následně vybrán k podpoře a město na něj získalo dotaci.

Zakázku získal od města chrudimský Ekomonitor

Chrudim přitom musela výběrové řízení opakovat. To předchozí proběhlo už loni a jeho tehdejší vítěz, společnost Vodní zdroje Holešov a. s., na základě uzavřené smlouvy zahájila realizaci projektu na sklonku loňského roku. Práce na projektu však trvala pouhých několik týdnů, protože firma odmítla plnění z důvodu vyhlášení konkurzu na její majetek. Vítězem nového výběrového řízení se stala chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. s nabídkovou cenou 593 684 Kč bez DPH. Dotace z OPŽP by mohla činit až 85 % způsobilých výdajů. Akce by měla být realizována v letošním roce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here